Τουρισμός: 16 δισ. ευρώ  τα τουριστικά έσοδα το 9μηνο,  +2 δισ. σε σχέση με πέρυσι

Πάνω από 16 δισ. ευρώ (16,08 δισ. ευρώ) ήταν οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες διεθνών ταξιδιωτών στη χώρα μας το 9μηνο του 2019 σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ παρουσιάζοντας αύξηση 14% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι εισπράξεις του 9μήνου του 2018 ανήλθαν σε 14,112 δισ. ευρώ.
Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 5,5%.
Το Σεπτέμβριο του 2019, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 16% στα 2,84 δισ. ευρώ, ενώ και οι αφίξεις  μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2018.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 887 εκατ. ευρώ, κατά 339 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων.   

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε κατά 82 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων, η οποία προήλθε αποκλειστικά από τον περιορισμό των εισαγωγών. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 7,4% σε τρέχουσες τιμές (8,3% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,2% σε τρέχουσες τιμές (6,6 % σε σταθερές τιμές), με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ισοζυγίου χωρίς καύσιμα.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 299 εκατ. ευρώ οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες, καθώς τα ισοζύγια μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών κατέγραψαν επιδείνωση. Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 16% και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2018.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Τέλος, το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε λόγω της καταγραφής ελλείμματος στο ισοζύγιο των λοιπών, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομέων, έναντι πλεονάσματος το Σεπτέμβριο του 2018.