Έκτακτος επιμορφωτικός κύκλος στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μετά τη λήξη του διαστήματος εγγραφών σε έναν από τους πιο μαζικούς κύκλους επιμόρφωσης και κατόπιν του μεγάλου ενδιαφέροντος για το αντικείμενο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνουν την υλοποίηση έκτακτου επιμορφωτικού κύκλου με έναρξη στις 9 Δεκεμβρίου.

Σκοπός του αποτελεί η επιστημονική/επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με την ατομική τους βελτίωση, στο τόσο σημαντικό και επίκαιρο από άποψη ενδιαφέροντος πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ειδικότερα η προετοιμασία και η ενδυνάμωσή τους για να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντα που θέτουν οι νέες συνθήκες των ανομοιογενών, πολυπολιτισμικών τάξεων, όπως και των τμημάτων υποδοχής, και των μαθητριών και των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά και κοινωνικά περιβάλλοντα.

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Μαρία Γκασούκα
Ώρες Επιμόρφωσης: 500
ECVET: 25

Η επιμόρφωση αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου:
• Ηλεκτρονική Μάθηση με πλήρη αυτονομία στο χώρο και το χρόνο μελέτης
• Τεχνική, διοικητική και εκπαιδευτική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της εγγραφής και της επιμόρφωσης
• Χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των διδάκτρων.