Λεξιστορείν: Προϊόντος του χρόνου!

 Η  έκφραση «προϊόντος του χρόνου» σημαίνει «καθώς προχωρά ο χρόνος», «με το πέρασμα του χρόνου». Η λέξη «προϊόντος» αποτελεί μετοχή του αρχαίου ρήματος πρόειμι = προχωρώ