Μια ματιά στο βιβλίο του Γεωργίου Σαββαΐδη, Πρέσβη ε.τ, για την εξωτερική πολιτική μας…


Γράφει ο
Αγαπητός Ξάνθης
Αρχιτέκτονας-Μεταδιδάκτορας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Η Μονάδα Έρευνας για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το ΚΕΚ «Γ. Γεννηματάς» πιστά στην εκπαιδευτική τους δέσμευση στο ροδιακό κοινό συνεχίζουν αυτές τις ημέρες με τον τρίτο κύκλο, φιλοξενώντας άλλη μια προσωπικότητα από το διπλωματικό προσωπικό. 


Η όλη πρωτοβουλία συντονίζεται από τον κ. Σωτήρη Ντάλη, αναπληρωτή καθηγητή του αναφερόμενου Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από τους πραγματοποιούμενους κύκλους η προσωπικότητα του κ. Γεωργίου Σαββαΐδη, Πρέσβη ε.τ  άφησε ένα θετικό αποτύπωμα, χωρίς να παραμερίζονται βεβαίως και η ικανότητα των άλλων ομιλητών. Μάλιστα η έκδοση του βιβλίου του με τίτλο «Ανάλεκτα Ελληνικής Διπλωματίας» από τις εκδόσεις «Παπαζήση» (Αθήνα: 2019) προσθέτει γνώσεις και τεκμηριώσεις που αφορούν στα μεγάλα διαχρονικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική διπλωματία σε βάθος χρόνου.  Νομίζω ότι ένα πόνημα που συγκεντρώνει σειρά κειμένων και άρθρων εκδηλώνοντας όλη την σειρά των σύγχρονων γεγονότων της χώρας γύρω από γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και γεωοικονομικά στοιχεία.


Νικώντας ο συγγραφέας τους ενδοιασμούς του, μεταξύ ανάγνωσης και σωστής κατανόησης και κυρίως των υπηρεσιακών του δεσμεύσεων αποδίδει ένα έργο αντάξιο της πείρας του κύρους του.   
Οι δύο θεματολογίες που ανέπτυξε ο κ. Σαββαΐδης σε διαφορετικούς κύκλους στη Ρόδο, ήταν: 1. Η Προετοιμασία και Διεξαγωγή Διαπραγματεύσεων επί Ζητημάτων Εθνικού Ενδιαφέροντος και 2. Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ). Συμβολή σε ένα δημόσιο διάλογο για τους όρους και τις προϋποθέσεις επιτυχίας του.   


Και τα δύο θέματα αγγίζουν ζωτικό χώρο της εξωτερικής πολιτικής και του νομού μας.
Το πρώτο αναλύει το νόημα και την τεχνική της διαπραγμάτευσης (negotiation) με πλήθος υποδειγμάτων από την παγκόσμια ιστορία και που αποτελεί τον πυλώνα του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης. 


Στο δεύτερο θέμα προσεγγίζεται ένα εθνικό ζητούμενο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία ενός είδους Λευκής Βίβλου για ζητήματα εθνικής ασφαλείας μέσα από την κατάρτιση του -ΣΕΑ- και την μετέπειτα έγκριση της κυβέρνησης. Αποδίδονται από τον συγγραφέα τα 12 σημεία (αναγκαίας) ανάπτυξης του υπογραμμίζοντας την ακολουθία θεσμών και δομών ποιότητας και αποτελεσματικότητας για τη χώρα μας. Υπογραμμίζεται η απαίτηση για τη χώρα μας να παίξει ένα ρόλο σταθερότητας και ασφάλειας στην γεωπολιτική σκακιέρα της περιοχής, συστατικό των οποίων είναι η ποιοτικότερη διακυβέρνησης με σοβαρότητα, συνέχεια και συνέπεια άσκησή της.  


Στη δε τρίτη παλαιότερη παρουσία του Πρέσβη στη Ρόδο, το Νοέμβριο του 2017, παρουσίασε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τρόπο ρεαλιστικό και γεωπολιτικό τονίζοντας τη σημασία των δύο χωρών  στις εξελίξεις των καταστάσεων της ευρύτερης περιοχής με απόληξη την αναγκαιότητα του αμοιβαίου οφέλους, αποφεύγοντας το δόγμα νικητές και ηττημένοι για ένα μέλλον ευημερίας για τους δύο λαούς. Γιατί όπως ο ίδιος αναφέρει ενδεικτικά:«Από τα όρια μπορούμε να ξεφύγουμε, από τα  σύνορα δεν μπορούμε».  

    
Σε όλα τα κείμενα του Πρέσβη, τα οποία καταγράφονται από τα πρόσφατα για να φτάσουν στα παλαιότερα μέχρι του τελευταίου του 1981, παρουσιάζεται μια ακολουθία, ομοιομορφία, συνεκτικότητα χωρίς να επηρεάζονται από εικόνες και φωτογραφίες. Είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο απαραίτητης ενημέρωσης της κοινής γνώμης ώστε να δημιουργηθεί το κλίμα αντικειμενικής αντίληψης των εθνικών μας θεμάτων.    


Το πόνημα είναι ένα γνήσιο «φυλλάδιο» θέσεων και πιστοποιημένων ιδεών  που μπορεί να μεγεθύνει τις γνώσεις ενός πολίτη στις προκλήσεις των καιρών. Μια ψύχραιμη ματιά είναι αναγκαία για να μπορούμε να σταθούμε με σοβαρότητα στην κρίση μας. Περιλαμβάνει σχεδόν όλη τη γκάμα της εξωτερικής πολίτικης της χώρας μέσα από την οπτική ενός διπλωμάτη μη φείδοντας να τα καταγράψει με κάθε ειλικρίνεια και  υπηρεσιακή υπευθυνότητα.   


Τα εθνικά μας ζητήματα είναι πλέον στην πρώτη γραμμή ενημέρωσης των δελτίων των οκτώ και σε συνδυασμό με την αστάθεια στη γειτονιά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε για να μπορούμε να μιλάμε. «Γνους πράττε-Να ενεργείς έχοντας γνώση», έλεγε ο ένας εκ των επτά σοφών  της αρχαιότητας, ο Πιττακός ο Μυτιληναίος.