Επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης στο δημοτικό σύμβουλο Καλύμνου, Γεώργιο Μαύρο

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που εκδόθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2020 επιβλήθηκε στο Γεώργιο Μαύρο, Δημοτικό σύμβουλο Δήμου Καλυμνίων η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης για το πειθαρχικό παράπτωμα της σοβαρής παράβασης των καθηκόντων του (ήτοι της αδικαιολόγητης απουσίας του σε εννέα(9) συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου) από δόλο.

Η απόφαση είναι εκτελεστή την επομένη ημέρα μετά την πάροδο της προθεσμίας των 30 ημερών από την κοινοποίηση της στον ενδιαφερόμενο.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε τριάντα(30) ημέρες από τη κοινοποίηση της να ασκήσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης αναστολής εκτέλεσης αυτής της απόφασης στην επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας αυτή γίνεται εκτελεστή την επομένη μέρα μετά την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Να σημειώσουμε ότι η παραπάνω απόφαση στηρίχθηκε στη γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου  του άρθρου 234 του Ν.3852/2010  που είναι 5μελές και συγκροτείται από Πρόεδρο Εφετών ,δύο Εφέτες, ένα υπηρεσιακό παράγοντα και ένα αιρετό.

Το παράπτωμα του τελέστηκε στην προηγούμενη δημοτική θητεία και πριν από την εν λόγω ποινή του είχαν επιβληθεί άλλες δύο πειθαρχικές ποινές της αργίας. Όποτε το νέο παράπτωμα για του οποίου επιβλήθηκε η ποινή της έκπτωσης και αναφέρθηκε στις 6 Ιουλίου 2017, εμπίπτει στην περίπτωση της υποτροπής.

Πηγή: kalymnos-news.gr