Συνεργασία της Google, του CSI και του Κολλεγίου Ρόδου

Με ιδιαίτερη χαρά η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων Ρόδου “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ” ανακοινώνει ότι το Κολλέγιο Ρόδου έχει επιλεγεί από την Google και το CSI Institute για την υλοποίηση πιλοτικού επιμορφωτικού προγράμματος “Be Internet Awesome” για την ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο Διαδίκτυο.

Οι συνεργάτες του κου Σφακιανάκη και θα έρθουν στο χώρο του Κολλεγίου το προσεχές διάστημα  και θα εκπαιδεύσουν κατάλληλα τους Εκπαιδευτικούς στις 5 ενότητες του βιβλίου που συνέταξαν η Google και το CSI.

Το περιεχόμενο του βιβλίου που αποτελείται από 80 σελίδες, περιλαμβάνει τις παρακάτω 5 θεματικές ενότητες:

1. Λειτουργώντας έξυπνα στο Διαδίκτυο (Be Internet Smart - Share with Care)
2. Αντιλαμβάνοντας τις ψευδείς ειδήσεις στο Διαδίκτυο (Be Internet Awake - Don’t fall for fake)
3. Λειτουργώντας με ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Be Internet Strong- Secure your secrets)
4. Λειτουργώντας με ευγένεια στο Διαδίκτυο (Be Internet Kind- It’s cool to be kind)
5. Λειτουργώντας με θάρρος στο Διαδίκτυο (Be Internet Brave- when in doubt, talk it out).

Ακολούθως οι εκπαιδευτικοί θα παραδώσουν μαθήματα στους μαθητές Δ’,Ε’ και ΣΤ’ Τάξεων.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα συλλεχθούν όλα τα στοιχεία από τους δασκάλους με χρήση ανώνυμων ερωτηματολογίων για να εξαχθούν τα αποτελέσματα τα οποία θα παρουσιαστούν στο Υπουργείο Παιδείας με σκοπό το πρόγραμμα να ενταχθεί σε όλα τα σχολεία τη νέα σχολική χρονιά.