Αναβλήθηκε ο διαγωνισμός  για τη νέα γέφυρα του Μάκκαρη

Την αναβολή διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (Ε.Ο.) ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΑΚΚΑΡΗ» προϋπολογισμού 6.790.000,00€ αποφάσισε χθες η διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της λήψης μέτρων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» αποφασίστηκε να αναβληθεί η διαδικασία που είχε καθοριστεί να πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 του μήνα. Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται ότι θα διασφαλιστεί η αξιοπιστία του διαγωνισμού και όλης της διαδικασίας, και θα μπορέσει να γίνει απρόσκοπτα η σύνταξη της τεχνικής μελέτης που απαιτείται για το έργο καθώς λόγω των καταστάσεων οι υπηρεσίες υπολειτουργούν.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  Την αναβολή της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) 88141 και τη μετάθεση των ημερομηνιών του διαγωνισμού ως εξής:

Ως (νέα) ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 30-03-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Ως (νέα) ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 30-03-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00».