Η ΑΝΔΩ ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα

Η ανάπτυξη και έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας σε όλο της το φάσμα είναι τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας το ζητούμενο, ως το μοναδικό μέσο για την οικονομική ανόρθωσή της.

Όμως στην αναζήτηση αυτή, και λόγω της υστέρησης σε κάθε μορφή χρηματοδότησης, η διέξοδος που προσφέρεται μέσω της «Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου» είναι χωρίς υπερβολή, σημαντική και καθοριστική.

Με την επιτυχημένη πορεία της μάλιστα, έχει να επιδείξει ένα τεράστιο έργο στα νησιά όλης της Δωδεκανήσου, όπου ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν πρότυπα και επιτυχημένες προσπάθειες.

Η ΑΝΔΩ συνεχίζει το έργο της, και καλεί κάθε συνειδητοποιημένο επενδυτή που επιθυμεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα να ετοιμαστεί ώστε να επωφεληθεί από τις νέες ευκαιρίες που θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα.

Το πώς θα μπορέσει να το πετύχει, το εξηγεί σήμερα στη «Ροδιακή» ο διευθυντής της ΑΝΔΩ Κώστας Ζήφος, μιλώντας για το έργο της εταιρίας και την προσφορά της στον τόπο μας.  

Όπως επισημαίνει, η αναπτυξιακή της περιοχής μας χειρίζεται το πρόγραμμα Leader ( CLLD  πλέον)  ένα πρόγραμμα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του οποίου οι περισσότερες επενδύσεις του προέρχονται από ιδιώτες επενδυτές και αφορούν την ύπαιθρο, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα. Σημειώνεται ότι το LEADER απευθύνεται σε όλο το νομό Δωδεκανήσου εκτός από την πόλη της Ρόδου.

 

 

«Το σημαντικό σε αυτό το πρόγραμμα  είναι η αποκεντρωμένη διαχείρισή του κάτι που σημαίνει ότι ο επενδυτής έρχεται  σε άμεση επαφή με εμάς μιλάμε μαζί του, τον εμψυχώνουμε, τον συμβουλεύουμε, του δίνουμε ιδέες.

Εάν προχωρήσουμε σε ένταξη, προσπαθούμε μαζί  να λύσουμε τα προβλήματά που παρουσιάζονται και επίσης να τον προστατεύσουμε με κάθε μέσο. Εμείς δεν είμαστε ο καθαρά ελεγκτικός μηχανισμός για την επένδυση αλλά είμαστε κοντά του για να βοηθήσουμε τον επενδυτή παρέχοντάς του έμπρακτη στήριξη και στην υποβολή της πρότασης και στην υλοποίηση του έργου» δηλώνει.

Όπως εξηγεί, στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού από το υπουργείο υποβάλλεται από την ΑΝΔΩ, μία πρόταση ολοκληρωμένης παρέμβασης ένα πρόγραμμα για το νομό που περιγράφει τις ανάγκες του τόπου όπως αυτές προέκυψαν από τη διαβούλευση με τους πολίτες και τους φορείς.

«Πάμε παντού και καταγράφουμε τις ανάγκες, τις ιδέες και τις προτάσεις. Ανάλογα με τους στόχους που θέτουμε στη στρατηγική που θα εφαρμόσουμε και το επενδυτικό ενδιαφέρον προτείνουμε στο υπουργείο τι δράσεις θέλουμε να συμπεριλάβουμε, για την περιοχή μας. Μετά την έγκριση της πρότασης από το υπουργείο και μετά την έκδοση του σχετικού θεσμικού πλαισίου του νέου προγράμματος, εκδίδονται από την ΑΝΔΩ οι προκηρύξεις προς τους υποψήφιους επενδυτές.

 


 Υπάρχει ένας τυποποιημένος φάκελος υποψηφιότητας ανάλογα με την κατηγορία πράξεων, το είδος της επένδυσης, που πρέπει να υποβάλει ένας υποψήφιος επενδυτής που είναι στην ουσία μία οικονομοτεχνική μελέτη. Την υποβάλει σε εμάς για να αξιολογηθεί. Αν ο επενδυτής πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας προχωράμε στα κριτήρια βαθμολόγησης .

Ενδεικτικά κριτήρια βαθμολόγησης είναι το φύλο του υποψήφιου επενδυτή, η ηλικία, η ανεργία, η βιωσιμότητα του σχεδίου, η ωριμότητα της πρότασης , οι δημιουργούμενες θέσεις εργασίας  κ.α. Το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης είναι εκ των προτέρων γνωστά για την πλήρη διαφάνεια της διαδικασίας» υπογραμμίζει ο κ. Ζήφος.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα LEADER διαφέρει σε κάθε νομό ανάλογα με το σχεδιασμό της κάθε αναπτυξιακής. Για την περιοχή μας προβλέπεται μία μεγάλη «ποικιλία» δράσεων που ξεκινά από τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων επεκτείνεται σε μικρές βιοτεχνίες και παραγωγικές επενδύσεις, σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, σε μικρά καταλύματα, σε εκσυγχρονισμούς εστιατορίων, στη δημιουργία μικρών πολιτιστικών κέντρων, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων φτάνοντας μέχρι και σε μικρά δημόσια έργα.

«Επίσης προβλέπουμε και δράση που θα αφορά την καινοτομία στην οποία μπορεί να ενταχθεί κάποια ιδέα που λόγω αντικειμένου δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα για χρηματοδότηση. Εκεί θα εξετάσουμε τη συμβολή της ιδέας στους στόχους του προγράμματος και αφού αποδειχθεί μέσω του φακέλου που υποβληθεί η καινοτομία θα επιδιώξουμε να ενταχθεί στο πρόγραμμα με αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης» προσθέτει.

Η διαδικασία
Όταν ο επενδυτής επιλεγεί υπογράφει σύμβαση με την ΑΝΔΩ για την υλοποίηση του έργου. Ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει ότι πρώτα πρέπει να εξοφλεί τις εργασίες και ότι μετά θα παίρνει την ενίσχυση που δικαιούται από την ΑΝΔΩ.

«Το έργο μπορεί να εκτελεστεί σε φάσεις και τα αντίστοιχα τιμολόγια να υποβάλλονται στην ΑΝΔΩ σταδιακά. Εμείς ελέγχουμε, το αίτημα πληρωμής, πραγματοποιούμε αυτοψίες ώστε να διαπιστώσουμε εάν έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες και εκταμιεύουμε την ενίσχυση που δικαιούται ο επενδυτής. Από το λογαριασμό της ΑΝΔΩ καταθέτουμε στο δικό του λογαριασμό την αναλογούσα ενίσχυση. Με αυτά τα χρήματα προχωρά στην επόμενη φάση υλοποίησης του σχεδίου.

Μέχρι και την τελική δόση η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από την απαιτούμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας ανάλογα με την επένδυση μαζί με τις θέσεις εργασίας που προέβλεπε στην υποβολή της πρότασής του» επισημαίνει επίσης ο διευθυντής της ΑΝΔΩ και τονίζει ότι « υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές και μπορούμε να πληρώσουμε τον επενδυτή μέσα σε πέντε μέρες».

 

Από αριστερά: η δ/νουσα σύμβουλος της ΑΝΔΩ Ρένα Παυλάκη-Διακίδη και η πρόεδρος Βάσω Ξεπαπαδάκη-ΠαπαδημητρίουΑπό αριστερά: η δ/νουσα σύμβουλος της ΑΝΔΩ Ρένα Παυλάκη-Διακίδη και η πρόεδρος Βάσω Ξεπαπαδάκη-Παπαδημητρίου


Όμως ο επενδυτής αναλαμβάνει και μακροχρόνιες υποχρεώσεις με κυριότερη αυτή της μη αλλαγής της φύσης, του χαρακτήρα και του σκοπού της επένδυσης για τον οποίο χρηματοδοτήθηκε. Αυτό ελέγχεται πολλές φορές και αν διαπιστωθεί παράβαση επιβάλλονται πρόστιμα και επιστρέφονται τα χρήματα. Αν δεν επιστραφούν τα χρήματα, το ποσό καταλογίζεται ως χρέος στην εφορία.. Επίσης πρέπει να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας που δηλώθηκαν στην πρόταση για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Ο χρόνος περάτωσης της επένδυσης εξαρτάται από το είδος της και το ύψος της επένδυσης. Συνήθως όμως τα έργα χρειάζονται για να υλοποιηθούν διάστημα περίπου 2 έως 2,5 ετών αν όλα πάνε καλά. Αυτό εξαρτάται επίσης και από τις συνθήκες αλλά και τις καταστάσεις.

Πάντως από τις επενδυτικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα διαπιστώνουμε ότι ο τουριστικός τομέας καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος. Το να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημιουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών , δωματίων και εστιατορίων καθώς και χώρων αναψυχής είναι απόλυτα φυσικό σε έναν τόπο που ο τουρισμός είναι ο κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτούς τους τομείς υπάρχει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον όχι μόνο στη Ρόδο αλλά και στα νησιά. Η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων έρχεται στη δεύτερη θέση ενώ στην τρίτη θέση θα κατατάσσαμε έργα που αφορούν τον πολιτισμό.  

Το νέο πρόγραμμα
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ΑΝΔΩ και οι υποψήφιοι επενδυτές βρίσκονται σε αναμονή έγκρισης του αναμορφωμένου προγράμματος της εταιρίας. «Εμείς αρχικά υποβάλλαμε πρόγραμμα ύψους 16 εκ.ευρώ και εγκρίθηκαν τα 10 εκ. που είναι η έκτη σε ύψος πανελλαδικά χρηματοδότηση μεταξύ 47 προγραμμάτων αναπτυξιακών εταιριών. Προβλέπουμε ότι το Μάιο θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της επικοινωνίας-ενημέρωσης , θα ακολουθήσει η προκήρυξη και ένα αισιόδοξο σενάριο είναι να υποβληθούν οι προτάσεις των επενδυτών το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.

Τα ποσοστά επιδότησης ξεκινούν από 40% και μεταβάλλονται ανάλογα με την κατηγορία δράσεων. Ένα ενδιάμεσο ποσοστό που προτείνουμε εμείς στο υπουργείο και αναμένουμε να εγκριθεί είναι 65% . Ως στρατηγική έχουμε επιλέξει την προώθηση του αγροδιατροφικού τομέα και γενικότερα του δευτερογενή τομέα προτείνοντας υψηλά ποσοστά ενίσχυσης» υπογραμμίζει επίσης ο κ. Ζήφος.

 Όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζεται αν επιθυμεί να κάνει μία σοβαρή επένδυση και να διεκδικήσει χρηματοδότηση. Μπορεί να ξεκινήσει εξετάζοντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς για το ακίνητο στο οποίο θα γίνει η επένδυση, να προετοιμάσει τα σχέδια του έργου και μία προσέγγιση προϋπολογισμού ώστε να γνωρίζει εξ αρχής το ύψος του επενδυτικού σχεδίου και τη σχέση με τις οικονομικές του δυνατότητες.

Ειδικά σε αυτό ο διευθυντής της ΑΝΔΩ στέκεται αρκετά καθώς επισημαίνει ότι σωστός επενδυτής δεν είναι αυτός που απευθύνεται στην εταιρία χωρίς να έχει καταλήξει σε μία πρόταση. Πρέπει να έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει να είναι συνειδητοποιημένος ώστε να έρθει η χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και να τον βοηθήσει.

Δεν έχει νόημα μετά την αποπληρωμή της χρηματοδότησης και την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης να κλείνεις με ζημιές κάθε χρόνο, όπως λέει. Ευτυχώς ή δυστυχώς και οι δυο κατηγορίες υποψήφιων επενδυτών υπάρχουν. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη χρονική περίοδο που διανύουμε είναι να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για την επικείμενη πρόσκληση του νέου προγράμματος LEADER και η ΑΝΔΩ να καταφέρει να εξυπηρετήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον.

«Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι εφόσον υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον καταφέρνουμε και αντλούμε επιπλέον πόρους για τα Δωδεκάνησα. Είναι ευκαιρία λοιπόν να ενισχύσουμε την τοπική μας οικονομία και κυρίως την τοπική επιχειρηματικότητα» καταλήγει ο διευθυντής της ΑΝΔΩ.

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. συστάθηκε το Μάρτιο του 1993 και από τότε συνεχίζει αδιάλειπτα την επιτυχημένη πορεία της στο νομό Δωδεκανήσου. Πρόεδρός της είναι σήμερα η δημοτική σύμβουλος Βάσω Ξεπαπαδάκη- Παπαδημητρίου που εκπροσωπεί την ΠΕΔ νοτίου Αιγαίου και διευθύνουσα σύμβουλος η Ρένα Παυλάκη- Διακίδη ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου. Τα γραφεία της βρίσκονται στην οδό 28ης Οκτωβρίου 72 και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2241075323.