Άνθεα: Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών ανθόκηπων και βιτρίνων στη Ρόδο

ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΤΡΙΝΩΝ
Την παρελθούσαν Παρασκευήν 24 και Σάββατον 25 Μαΐου διεξήχθησαν υπό την αιγίδα της ΕΤΑΔ εις την πόλιν μας οι διαγωνισμοί δια την βράβευσιν του ωραιοτέρου ανθοκήπου και αυλής και της ωραιοτέρας ανθοστολίστου προθήκης καταστήματος, εν τω πλαισίω των Εορτών των Ανθέων.

Εκ των ανθοκήπων και αυλών εβραβεύθησαν:πρώτον βραβείον Ευστάθιος Γιαννακόπουλος Μανδράκι και Ελένη Π. Καραγιάννη Μητρόπολις, δεύτερον βραβείον Ευάγγελος Φώκιαλης Νεοχώριον, τρίτον βραβείον Κα Χοντρού Αγ. Ανάργυροι. Επαίνους έλαβον: Πρώτον έπαινον Αναστάσιος Βομβύλας, Νεοχώριον Δεύτερον έπαινον Φ. Παπαδοπούλου, Τρίτον έπαινον Βαλ. Αγαπητίδη Αγ. Ανάργυροι.

Επίσης επαίνους έλαβον αι Αμερικανίδες κυρίαι Σάντεϋ Κράους, Μπόρ και Κόλμπορυ Μόντε Σμιθ.

Λόγω του ανθοστολισμού των Βιτρινών των καταστημάτων σημειώθη εξαιρετική κίνησις εις την Νέαν Αγοράν. Πλήθος κόσμου περιεργάζετο τας προθήκας πολλαί των οποίων ήσαν ωραιόταται. Εις την παλαιάν Αγοράν ουδέν εκ των καταστημάτων ανθοστόλισε την βιτρίνα του δια τούτο και η κίνησις περιωρίσθη μόνο εις την Νέαν Αγοράν.

Εκ των καταστημάτων εβραβεύθησαν τα ακόλουθα: Το πρώτον βραβείον έλαβον τα καταστήματα Γ. Ασπράκη, υφάσματα, Νέα Αγορά, Κόκκινου και Σορωνιάτη, υφάσματα, Νέα Αγορά (ντεκόρ Π. Μαργαρίτη) και Θ. Δημητριάδη, ζαχαροπλαστείον “Μπαζάρ”, Νέα Αγορά. Το δεύτερον βραβείον έλαβον το κατάστημα γουναρικών η “Καστοριά” Φ. Αναγνώστου, Νέα Αγορά, το ατελιέ ραπτικής Δεσπ. Λαζαρίδου, Νέα Αγορά και το Κατάστημα υποκαμίσων “ο Κολοσσός” Γρ. Τζοάννου, Νέα Αγορά. Το τρίτον βραβείον έλαβον το κομμωτήριον Νικ. Αρκάς, έναντι ξενοδοχείου Κάιρο Πάλας και το κατάστημα υφασμάτων Ησ. Παπαϊωάννου, Νέα Αγορά.

Πρώτον έπαινον έλαβον το υποδηματοποιείον Θέμου Σουλούνια, Νέα Αγορά, το βιβλιοχαρτοπωλείον Π. Ιωαννίδη και Γ. Μακρή, Ν. Αγορά και το Φαρμακείον Β. Φωτάκη, Ν. Αγορά. Δεύτερον έπαινον έλαβον το καφενείον Κυρ. Νικολάου, Ν. Αγορά και τον τρίτον έπαινον το υποδηματοποιείον Σ. Παπαγαπητού, έναντι ξενοδοχείου Κάιρο Πάλας. Τέλος, επαίνους συμμετοχής έλαβον το κατάστημα “Ποικίλη Στοά” Κ. Ατζέμη, Ν. Αγορά, το Φαρμακείον Γ. Καρακατσάνη, Ν. Αγορά, το κατάστημα Τουριστικών ειδών Γ. Κωνσταντινίδη-Κακά Ν. Αγορά, το κατάστημα “Σκαντάλ” Τουριστικών ειδών Γ. Γεωργαλλή, το κατάστημα ποτών Αδελφοί Παπαμανώλη Ν. Αγορά, το υποδηματοποιείον Αδελφοί Παπαγαπητού, το κοσμηματοπωλείον Κ. Κοντοβέρου, Ν. Αγορά και το Καθαριστήριον Παρασκευής Δουκίκη, Ν. Αγορά.

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 976 ΔΕΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας παρελήφθησαν 976 δέματα τροφίμων, προερχόμενα εκ δωρεάς της Αμερικανικής οργανώσεως ΚΕΑΡ. Τα εν λόγω δέματα, κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, θα διανεμηθούν εις τα ορφανά παιδιά της Δωδεκανήσου, το περιεχόμενον δε αυτών είναι ποσότητες βουτύρου, τυρού και γάλακτος.

ΣΥΝΤΟΜΩΣ Θ’ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
Προχθές την 11ην πρωινήν εις το Γραφείον Νομομηχανικού διεξήχθη δημοπρασία δια την ανάθεσιν των εργασιών ανεγέρσεως οικήματος προς στέγασιν του Κτηνιάτρου Ρόδου. Μειοδότης ανεδείχθη ο εργολάβος κ. Φιλίππου. Αι εργασίαι πρόκειται να αρχίσουν συντόμως. Εξ άλλου, η ετέρα δημοπρασία δια την επισκευήν των εθνικών οδών Ρόδου-Λίνδου και Ρόδου-Αεροδρομίου Μαριτσών, η οποία επρόκειτο να διεξαχθή προχθές τελικώς ανεβλήθη.

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΩΡΙΣΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Δι’ εγγράφου της η Επιθεώρησις Εργασίας προς τον πρόεδρον της κοινότητος Κοσκινού, γνωστοποιεί προς αυτόν, ότι έχει το δικαίωμα, δι’ αποφάσεως του κοινοτικού του συμβουλίου και κατόπιν εγκρίσεως της προϊσταμένης του αρχής, να ζητήση όπως η Κοινότης Κοσκινού, εξαιρεθή της εφαρμογής της αποφάσεως της Νομαρχίας περί χρονικών ορίων εργασίας καταστημάτων. Διευκρινίζεται επίσης ότι το κοινοτικόν συμβούλιον Κοσκινού, δύναται να ζητήση τον καθορισμόν άλλων ωρών εργασίας των καταστημάτων Κοσκινού, αναλόγως των αναγκών των κατοίκων και των ειδικών τοπικών συνθηκών.