Δωρεάν σχολικές τσάντες σε δημότες Κω

Για μία ακόμα χρονιά ο Δήμος Κω θα μοιράσει δωρεάν σχολικές τσάντες στα παιδιά οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και χρήζουν στήριξης.

Η δράση αυτή του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κω υλοποιείται σε συνεργασία με σωματείο KosKindness και φιλοδοξεί να δώσει χαρά σε δεκάδες παιδιά. Οι αιτήσεις για τις οικογένειες που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ξεκίνησαν ήδη και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών λήγει στις 25 Αυγούστου.

Η σειρά προτεραιότητας θα τηρηθεί με βάση την ημερομηνία προσκόμισης της αίτησης και των δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου γονέα μέχρι εξάντλησης της διαθέσιμης ποσότητας.
Πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στην Εθελοντών Πολεμιστών 3 στην Λάμπη και στο τηλέφωνο 22420-21502, καθώς και στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών, στο Ζηπάρι και στο τηλέφωνο 22420-67420.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
α) Πολύτεκνες οικογένειες, στις οποίες είναι άνεργος ένας γονέας.
β) Τρίτεκνες οικογένειες, στις οποίες είναι άνεργος ένας γονέας.
γ) Οικογένειες, στις οποίες είναι άνεργοι και οι δύο γονείς.
Παράλληλα υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες δικαιούχων όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες με κάρτα ανεργίας και οι μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Για να ενταχθεί μια οικογένεια στο πρόγραμμα, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Κάρτα ανεργίας.
-Κάθε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει μονογονεϊκή οικογένεια (Απόφαση δικαστηρίου σε περίπτωση διαζυγίου ή ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο, όπου να αναγράφεται ο χρόνος της διάστασης των συζύγων ή βεβαίωση φυλάκισης ή βεβαίωση στρατιωτικής θητείας).