Ανασυγκροτήθηκε το συμβούλιο επιλογής διευθυντών Νοτίου Αιγαίου

Ανασυγκροτήθηκε με απόφαση του υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής διευθυντών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
“Αποφασίζουμε
Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ως εξής:
1. Καραγιάννης Βασίλειος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά του την
Καράκιζα - Παπαθαρρενού Τσαμπίκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Σχολική Σύμβουλο κλάδου Πληροφορικής με έδρα τη Ρόδο.

2. Καλαβάσης Φραγκίσκος, μέλος ΔΕΠ της Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως μέλος με αναπληρώτριά του την
Τσαμπαρλή - Κιτσαρά Αναστασία, μέλος ΔΕΠ της Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Όταν το συμβούλιο εξετάζει θέματα επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχουν τα παρακάτω μέλη
3. Δερέκα Μαρία, σχολική σύμβουλος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της 17ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον
Ψαρά Χαράλαμπο, σχολικό σύμβουλος της 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

4. Κορδιστός Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Θεοφιλίδη Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

5. Ντέντας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Καφτηράνη Χρήστο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Όταν το συμβούλιο εξετάζει θέματα επιλογής των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχουν τα παρακάτω μέλη
3. Δεληκάρη Παρασκευή, σχολική σύμβουλος κλάδου ΠΕ02 με έδρα τη Σύρο, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την
Κοσεγιάν Χαρίκλεια, σχολική σύμβουλο κλάδου ΠΕ02 με έδρα τη Ρόδο.

4. Μαρίνος Ανδρέας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ17.03, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Κονδύλη Στέφανο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

5. Ξάφης Θεόδωρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.05, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Πηλιγκό Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου τον κ. Ισαακίδη Χαράλαμπο διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 - Διοικητικού, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου, με αναπληρώτριά του την Ευθυμίου Βαρβάρα διοικητική υπάλληλο κλ. ΤΕ Διοικητικού η οποία υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Ο υπουργός
Κωνσταντίνος Γαβρόγλου”.