Μελέτη εκσυγχρονισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λειψών, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Στην υπογραφή Διαβαθμιδικής Σύμβασης για την σύνταξη της «Μελέτης εκσυγχρονισμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Λειψών Νομού Δωδεκανήσου», προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος.

Με την Διαβαθμιδική Σύμβαση, ο Δήμος Λειψών εκχωρεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την αρμοδιότητα για την εκπόνηση της μελέτης εκσυγχρονισμού του βιολογικού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του Δήμου Λειψών.

Ο βιολογικός των Λειψών δεν διαθέτει από το 2006 εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και δεν υπήρξε ποτέ ούτε μελέτη ούτε έργο για τη διάθεση των επεξεργασμένων λημμάτων, τα οποία, αυτή τη στιγμή αποβάλλονται στη θάλασσα. Οι παραπάνω ελλείψεις συνιστούν τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα για το νησί των Λειψών που ζει κατά βάση από τον τουρισμό και κινδυνεύει να μπει στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής ένωσης με δυσβάστακτες οικονομικές συνέπειες για τον Δήμο, γεγονός που καθιστά επιτακτική την εκπόνηση της μελέτης το συντομότερο δυνατόν.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ο φορέας εκτέλεσης και χρηματοδότησης της μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 €, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2017.