Διαφωνεί με τη λύση για τη γέφυρα Κρεμαστής, η παράταξη του Γ. Μαχαιρίδη

Αναφορικά με τις εξελίξεις για τη γέφυρα της Κρεμαστής, που όπως είναι γνωστό το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία τη διαπλάτυνση της, η Περιφερειακή Παράταξη "Αρχιπέλαγος Δημιουργίας" με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Μαχαιρίδη  με ανακοίνωση της εκφράζει την αντίθεση της τονίζοντας οτι η συγκεκριμένη λύση είχε συζητηθεί απο το.... 1976 και είχε απορριφθεί για τεχνικούς λόγους! 

Πιο συγκεκριμένα στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: 

"Το Σάββατο,  4 Νοεμβρίου 2017 η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβούλιου Νοτίου Αιγαίου ψήφισε και ενέκρινε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης ύψους εκατόν ενενήντα δύο (192.000)  €, με την ‘’Εγνατία Οδό ΑΕ’’ για την εκπόνηση μελέτης ‘ενίσχυσης‘ των βάθρων της υφιστάμενης από Ιταλοκρατίας Γέφυρας της Κρεμαστής και διαπλάτυνσης του καταστρώματος της από πέντε (5,0) μέτρα περίπου, σε δέκα και σαράντα (10,40),  που αν τελικώς ‘αντέξει’ στις επιχειρούμενες επεμβάσεις και δεν καταρρεύσει, το λιγότερο  θα αλλοιωθεί δραματικά η σημερινή εικόνα της γέφυρας, η οποία αποτελεί το τοπόσημο της δυτικής εισόδου στην πόλη.

Η γέφυρα ως έχει, αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη της Κρεμαστής και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία της.

Ο Ναός της Παναγίας της Καθολικής, η Βιβλιοθήκη, το Παλιό Δημοτικό Σχολείο και η Γέφυρα της, αποτελούν κύρια σημεία αναφοράς και καθορίζουν την νεότερη ιστορική ταυτότητα του τότε χωριού και τώρα πλέον της ραγδαία αναπτυσσόμενης πόλης της Κρεμαστής,  

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και η ολοκλήρωση της 2ης ανάρτησης του Σχεδίου Πόλεως Κρεμαστής και επίκειται η έκδοση του ΦΕΚ για την έγκριση του.  

Το σχέδιο πόλεως διατρέχουν δύο σημαντικότατοι κύριοι οδικοί άξονες που θα παραλαμβάνουν την εγκάρσια κυκλοφορία προς αυτούς και ακολούθωςπρος και από την πόλη.

Ο βόρειος άξονας παράλληλος με την ακτογραμμή περίπου διακόσια (200) μέτρα νοτιότερα  καταλήγει σε μικρό κυκλικό κόμβο ενενήντα (90) μέτρα από την σημερινή γέφυρα και ο νοτιοδυτικός άξονας που οδεύει παράλληλα με τον Κρεμαστενό ποταμό καταλήγει στην σημερινή επαρχιακή οδό Κρεμαστή - Μαριτσά, συνδεόμενος με αυτήν με επίσης μικρό κυκλικό κόμβο.

Η σημερινή κεντρική οδός γίνεται Πεζόδρομος.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Η ανάγκη κατασκευής Νέας Γέφυρας στον Κρεμαστενό Ποταμό, προέκυψε λόγω της αναμενόμενης έναρξης λειτουργίας του Νέου Αερολιμένα Ρόδου τον Μάιο του 1976.

Η τότε Νομαρχιακή Αρχή Δωδεκανήσου δια του Νομαρχιακού Ταμείου της, ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης επέκτασης της υπάρχουσας Ιταλικής Γεφύρας ένθεν και ένθεν αυτής στον έγκριτο Πολιτικό Μηχανικό Ιωάννη Μορόπουλο, ο οποίος παρ’ όλα αυτά διατηρούσε επιφυλάξεις για την ορθότητα της λύσης.

Η εν λόγω μελέτη υπεβλήθη δια της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Δωδεκανήσου στην Προϊσταμένη της Αρχή (Υπουργείο Δημοσίων Έργων) προς έγκριση. Η εν λόγω Υπηρεσία όπως αναμενόταν απέρριψε την λύση για τρείς βάσιμους λόγους:

1ος διότι καταστρεφόταν ένα αξιόλογο αρχιτεκτονικό μνημείο της περιοχής.

2ος διότι ήταν πολύ πιθανό το ενδεχόμενο κατάρρευσης της παλαιάς γέφυρας κατά τη διάρκεια των πασαλλοεμπήξεων και των εκσκαφών πολύ κοντά στη θεμελίωσή της και

3ος διότι θεωρήθηκε πιθανή η δημιουργία διαφορικών καθιζήσεων μεταξύ των δύο νέων φορέων σε σχέση με τον παλαιό, εξ αιτίας της μεγάλης χρονικής διαφοράς κατασκευής των δύο αυτών φάσεων.

Μετά τα παραπάνω εκλήθη ο Ι. Μορόπουλος στο Υπουργείο και πήρε εντολή εκπόνησης νέας μελέτης που θα προέβλεπε γέφυρα με  φορέα ανεξάρτητο από την παλαιά γέφυρα και σε ικανή απόσταση από αυτήν.

Κατά την εκπόνηση της μελέτης ο Ι. Μορόπουλος απεβίωσε στην Αθήνα και έκτοτε σταμάτησε κάθε διαδικασία μέχρι το έτος 2004, οπότε ανετέθη από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου η εκπόνηση μελέτης νέας γέφυρας στο πλαίσιο της γενικότερης μελέτης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ».  Εν τω μεταξύ η ροή της κυκλοφορίας Αεροδρόμιο – Ρόδος,  διήρχετο από την Ιρλανδική Διάβαση που είχε ήδη κατασκευασθεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Από το παραπάνω σύντομο ιστορικό προκύπτει ότι η προτεινόμενη από την σημερινή Περιφερειακή Αρχή λύση είχε ήδη απορριφθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων τον Σεπτέμβριου του 1976.

Ως  προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή γνωρίζοντας το εν λόγω ιστορικό,  παραλάβαμε την μελέτη κόστους εκατόν είκοσι πέντε χιλ. (125.000) €, (η οποία ανετέθη επίπεριόδου λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ) για την κατασκευή νέας δίδυμης γέφυρας τριάντα (30) περίπου μέτρα νοτιότερα της σημερινής με τρία ανοίγματα είκοσι (20)  μέτρων το καθένα,ώστε να παροχετεύονται ευχερώς και οι πλημμυρικές  παροχές του ποταμού προς την θάλασσα, συνδυαστικά με τα (10) δέκα  ανοίγματα της υφιστάμενης γέφυρας.

Ο δε δημιουργούμενος κόμβος (παλιά και νέα γέφυρα) στην δυτική πλευρά του σχεδίου πόλεως Κρεμαστής (Roundabout), διοχετεύει την κυκλοφορία παρόχθια του ποταμού προς τους προαναφερθέντες οδικούς άξονες,  δημιουργεί ένα μεγαλύτερο κυκλικό κόμβο κατ’ επαφή  με τα οικοδομικά τετράγωνα και ενισχύει την λειτουργία του προβλεπόμενου μικρού κυκλικού κόμβου της δυτικής εισόδου.

Ως προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή Το 2014, μετά το πέρας των προβλεπομένων διαδικασιών του διαγωνισμού τον ενδελεχή έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την υπογραφή της σύμβασης,εγκαταστήσαμετον ανάδοχογια την εκτέλεση του έργου της νέας γέφυρας Κρεμαστής, πλην όμως η παρούσα αρχή σταμάτησε το έργο και προχωρά σε νέα μελέτη ως ανελύθη προηγουμένως. 

Τέλος ως Περιφερειακή Παράταξη εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο εν λόγω ζήτημα και  δημοσιοποιούμε την θέση μας.

Όμως επαφίεται πλέον στην κοινωνία του νησιού μας και ειδικότερα των Κρεμαστενών  συμπατριωτών μας, στην Αρχαιολογική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, στον Δήμου της Ρόδου, στο ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου,  να εκφραστούν αναλόγως αν ενδιαφέρονται για την μη αλλοίωση του γεφυριού, ως εμβληματικού τοπόσημου της πόλης της Κρεμαστής."