Μείωση των τελών ύδρευσης στην Κάλυμνο

Στη μείωση του τιμολογίου κατά 50%, των περιοχών που υδροδοτούνται με αφαλατώσεις,θα προχωρήσει από τους επόμενους λογαριασμούς η ΔΕΥΑ Καλύμνου.

Πρόκειται για τα νησιά Ψέριμος και Τέλενδο και τις περιοχές Σκάλια και Εμποριό, όπου η υδροδότηση γίνεται με αφαλατώσεις που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στις περιοχές.

Λόγω υψηλού κόστους παραγωγής και διάθεσης του παραγομένου νερού από τις αυτόνομες μονάδες αφαλατώσεις, το τιμολόγιο ήταν υψηλό και συγκεκριμένα ίσχυαν οι παρακάτω τιμές:
0-10    κυβ.   0,80 ευρώ
11-20  κυβ.   0,90 ευρώ
21-30  κυβ.   1,00 ευρώ
31-40  κυβ.   1,15 ευρώ
41-50  κυβ.   1,25 ευρώ
51-60  κυβ.   1,35 ευρώ
61 και άνω    1,50 ευρώ

Μετά από σχετική μελέτη την οποία  ενέκρινε τόσο το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ όσο και  Δημοτικό Συμβούλιο στην οποία προβλέπεται  μείωση των τιμών κατά 50% σε όλες τις κλίμακες, η ΔΕΥΑΚ από το επόμενο δίμηνο θα προχωρήσει  στην υλοποίησή της.

Οι νέες τιμές που θα ισχύουν είναι:
0-10    κυβ.   0,40 ευρώ
11-20  κυβ.   0,45 ευρώ
21-30  κυβ.   0,50 ευρώ
31-40  κυβ.   0,55 ευρώ
41-50  κυβ.   0,60 ευρώ
51-60  κυβ.   0,70 ευρώ
61 και άνω    0,75 ευρώ

Να σημειώσουμε ότι η ΔΕΥΑΚ προχώρησε σε αυτή τη μείωση θεωρώντας ότι οι κάτοικοι των περιοχών που υδροδοτούνται από αφαλατώσεις πλήρωναν πολύ υψηλό τιμολόγιο σε σχέση με τους κατοίκους των υπολοίπων περιοχών.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στη μελέτη ,ετησίως οι λογαριασμοί των κατοίκων των εν λόγω περιοχών πλήρωναν για ύδρευση το συνολικό ποσό των 71.084 ευρώ.

Αναλυτικότερα η αξία των λογαριασμών κατά περιοχή είναι
ΣΚΑΛΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟΣ:20.985,50 ευρώ
ΨΕΡΙΜΟΣ:29.453 ευρώ
ΤΕΛΕΝΔΟΣ:20.645,50 ευρώ

Το ποσό που θα προκύψει από την μείωση του τιμολογίου θα καλύψει η ΔΕΥΑΚ από την επιχορήγηση που λαμβάνει από τη Διεύθυνση Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 45.400 ευρώ.      (πηγή: kalymnos.news.gr)