Μ. Κόνσολας: "Το Νοσοκομείο της Ρόδου οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες οδοντιατρικής περίθαλψης στα ΑμΕΑ"

Επανέρχεται το θέμα της οδοντιατρικής περίθαλψης των ΑμεΑ στα Δωδεκάνησα, που είχε αναδείξει με την Ερώτηση αλλά και με την Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Η απάντηση του Αν. Υπουργού Υγείας, κ. Πολάκη, προς το Βουλευτή Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι: «όταν και εφόσον οι αρμόδιοι φορείς (ΔΥΠΕ, Νοσοκομείο Ρόδου) υποβάλλουν στην  αρμόδια  υπηρεσία  του  Υπουργείου  Υγείας,  ολοκληρωμένη εισήγηση ίδρυσης/σύστασης μονάδας οδοντιατρικής περίθαλψης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, η υπηρεσία  θα  εξετάσει  το  θέμα».

Παράλληλα, κάνει γνωστό ότι η 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου  απέστειλε συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής (ΕΕΝΟ), προκειμένου να προσδιοριστεί το επιστημονικό πλαίσιο και η διαδικασία παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών στα άτομα αυτά.

Η Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής έστειλε ήδη την απάντησή της, που βρίσκεται ήδη στα χέρια της Διοίκησης του Νοσοκομείου και η οποία περιγράφει αναλυτικά το  πλαίσιο  (εξοπλισμό,  στελέχωση, διαδικασία) οδοντιατρικής φροντίδας σε ΑμεΑ, σε δημόσια νοσοκομεία.

Όπως είναι γνωστό, ο κ. Κόνσολας, αναδεικνύοντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ και οι οικογένειές τους, είχε επισημάνει ότι οι ιδιαιτερότητες των ατόμων με αναπηρία επιβάλλουν μια διαφορετική αντιμετώπιση στην κάλυψη των αναγκών οδοντιατρικής φροντίδας και περίθαλψης.

Λόγω της εγγενούς αδυναμίας συνεργασίας τους με το γιατρό, επιλέγεται η λύση της μερικής ή ολικής νάρκωσης από αναισθησιολόγο ακόμα και για ήσσονος χαρακτήρα επεμβάσεις, όπως ένα σφράγισμα ή μία απονεύρωση, κάτι που πρέπει να γίνεται και στο Νοσοκομείο της Ρόδου και να μην αναγκάζονται να μετακινούνται στην Αθήνα για για τέτοιου είδους επεμβάσεις, με ό, τι αυτό σημαίνει σε κόστος και δαπάνες.

Επίσης, ο κ. Κόνσολας είχε τονίσει ότι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Δωδεκανήσου έχει εκφράσει τη διάθεση να συνεισφέρει, εθελοντικά με τα μέλη του στην κάλυψη των αναγκών οδοντιατρικής περίθαλψης των ατόμων με αναπηρία στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Σε δήλωσή του, ο Μάνος Κόνσολας τονίζει:

«Η διοίκηση του Νοσοκομείου έχει, πλέον, το πλαίσιο στα χέρια της, γνωρίζει τι απαιτείται.

Υπάρχει λύση:

α) Η διοίκηση του νοσοκομείου θα πρέπει να ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας την ίδρυση μονάδας οδοντιατρικής περίθαλψης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

β) Να προχωρήσει σε προγραμματική σύμβαση με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου, που τα μέλη του προτίθενται να βοηθήσουν εθελοντικά.

Άλλωστε, υπάρχει προηγούμενο, αφού, πριν από ένα χρόνο, είχε υπογραφεί ανάλογη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Β΄ ΔΥΠΕ, του Κ.Υ. Καρπάθου και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου για δωρεάν θεραπεία κατοίκων της Καρπάθου.

Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται οδοντιατρικής περίθαλψης στον τόπο που ζουν.

Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας».

 

 

"Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

 

ΘΕΜΑ: «Οδοντιατρική κάλυψη και περίθαλψη των ατόμων με αναπηρία στα νοσοκομεία της Δωδεκανήσου»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ως γιατρός, οι ιδιαιτερότητες των ατόμων με αναπηρία επιβάλλουν μια διαφορετική αντιμετώπιση στην κάλυψη των αναγκών οδοντιατρικής φροντίδας και περίθαλψης.

Λόγω της εγγενούς αδυναμίας συνεργασίας τους με το γιατρό, επιλέγεται η λύση της μερικής ή ολικής νάρκωσης από αναισθησιολόγο ακόμα και για ήσσονος χαρακτήρα επεμβάσεις, όπως ένα σφράγισμα ή μία απονεύρωση.

Σε καμία περίπτωση, αυτό δεν συνιστά προνομιακή μεταχείριση, αντίθετα, είναι αυτονόητο.

Και είναι ζήτημα πολιτισμού για τη χώρα μας αλλά και σεβασμού στα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων.

Στα δημόσια νοσοκομεία της Δωδεκανήσου δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ιδιαίτερα στη Ρόδο, το πρόβλημα είναι έντονο.

Όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο διαθέτει οδοντιατρείο και αναισθησιολόγο, ενώ και τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου έχουν εκφράσει τη διάθεση να συνεισφέρουν, εθελοντικά, στην κάλυψη των αναγκών οδοντιατρικής περίθαλψης των ατόμων με αναπηρία στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Να επισημάνω, επίσης, ότι πριν ένα έτος, είχε υπογραφεί ανάλογη προγραμματική σύμβαση είχε υπογραφεί μεταξύ της Β’ ΔΥΠΕ, του ΚΥ Καρπάθου και μελών του Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου για δωρεάν θεραπεία κατοίκων της Καρπάθου.

Όσο υπάρχει η αδυναμία κάλυψης οδοντιατρικής φροντίδας των ατόμων με αναπηρία στα Δωδεκάνησα, οι γονείς αυτών των παιδιών είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται στην Αθήνα για ένα απλό σφράγισμα ή για μία απονεύρωση. Με ό, τι αυτό σημαίνει σε κόστος και δαπάνες.

Το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί άμεσα από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει και διάθεση εθελοντικής προσφοράς από ιδιώτες οδοντιάτρους, τους οποίους μπορεί να αξιοποιήσουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 

Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στα νοσοκομεία της Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα στο νοσοκομείο της Ρόδου με την οδοντιατρική περίθαλψη και φροντίδα των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία.
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την επίλυση του προβλήματος.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου"