Με πέντε περιπτώσεις ανάκλησης αδειών θα ασχοληθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου

Συνεδριάζει την Παρασκευή 2/3/2018 και ώρα 12:30 μ.μ. η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου στο Δημοτικό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου) με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση εντός των Ο.Τ. 354 και 350 του σχεδίου πόλεως Ρόδου κατόπιν δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης.

2) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΠΑΥΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΕ» στη Δημ. Κοινότητα Ασκληπιείου. (Έγγραφα ΑΠ 4/44568/2017 Δημ. Κοινότητας Ασκληπιείου και ΑΠ 5027-5332/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

3) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΥ Ευθυμίας επί της οδού Αρίωνος 4 (Έγγραφα ΑΠ 4828/2017 και 5230/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

4) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΖΟΥΡΟΥΔΗ Σ. & Ι ΟΕ» επί της οδού Ορφέως 28 (Έγγραφο ΑΠ 141/2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

5) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 25-27. (Έγγραφο ΑΠ 11/63079/2017 της Δημ. Ενότητας Ιαλυσού).

6) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του ΜΟΣΧΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της οδού Πρωτογένους 56 στην Δημ. Ενότητα Ιαλυσού. (Έγγραφο ΑΠ 11/64210/2017 της Δημ. Ενότητας.