Προσλήψεις υδρονομέων στην ΔΕΥΑΡ

Το ΔΣ της  ΔΕΥΑΡ αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης  για την κάλυψη των αναγκών της αρδευτικής περιόδου του τρέχοντος έτους 2018.

Στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου όπου καλλιεργούνται σημαντικές εκτάσεις για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων  θεωρείται επιβεβλημένη η απρόσκοπτη  άρδευση όλων των καλλιεργειών. Για το λόγω αυτό λειτουργούν δίκτυα διανομής νερού κατά τη  διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.

Προκειμένου να υπάρξει σωστή διαχείριση του  νερού,  αποτελεσματική άρδευση, συντήρηση και καθαρισμός των δικτύων καθώς  και  κάλυψη των συνολικών αναγκών, το Δ.Σ της ΔΕΥΑΡ ενέκρινε την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (6 μήνες)  συνολικού αριθμού 25  ατόμων.                       

Η ανακοίνωση για την πρόσληψη των ατόμων που θα καλύψουν τις θέσεις υδρονομέων άρδευσης στις περιοχές Δ.Ε Καμείρου,  Δ.Ε Νότιας Ρόδου, Δ.Ε Αταβύρου, Τ.Κ Καλάθου, ΔΚ Αρχαγγέλου, Τ.Κ Αρχίπολης , Δ.Ε Αφάντου, Δ.Κ Μαλώνας, Τ.Κ Μασσάρων,  θα ανακοινωθεί μετά την έγκριση της απόφασης από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Για το έτος 2018 η ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου όρισε τη διάρκεια της  αρδευτικής περιόδου  από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο.