Λεξιστορείν: Η ενημέρωση!

Η λέξη δηλώνει τον  κατατοπισμό και την πληροφόρηση για ένα θέμα.

Αποτελεί μια σύνθετη λέξη από το εν (μέσα) + ημέρα, δηλαδή την εισαγωγή  στην ημέρα, στο φως, και την απομάκρυνση  από τη νύχτα, από το σκοτάδι κάποιου που είχε άγνοια γι’ αυτό που μαθαίνει.

Επίσης, μια  δεύτερη ερμηνεία της λέξης θα μπορούσε να είναι «η πληροφόρηση για όσα συμβαίνουν μέσα σε μια συγκεκριμένη μέρα, για τα τρέχοντα». 

Αξίζει να σημειωθεί πως η λέξη δεν πρέπει να συγχέεται με την λέξη ενημερότητα που σημαίνει «η ιδιότητα του να είναι κανείς ενημερωμένος ή η «τακτοποίηση» (π. χ φορολογική ενημερότητα).