Προχωρούν τα σχέδια για  την αξιοποίηση της Νέας Αγοράς Ρόδου

Προχωρεί στα σχέδιά του ο δήμος Ρόδου για την “αξιοποίηση” του συγκροτήματος της Νέας Αγοράς.

Στο πλαίσιο των σχεδιασμών αυτών, με απόφαση που εκδόθηκε από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου, αποφασίστηκε να διατεθεί το ποσό των 24.800 ευρώ για να εκτιμηθεί η μίσθωση του ακινήτου της Νέας Αγοράς.

Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα τις εξής εργασίες:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
• Ανάλυση ευρύτερης και άμεσης περιοχής (τοποθεσία).
• Αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του ακινήτου και στο πολεοδομικό καθεστώς.
• Συλλογή και ανάλυση στοιχείων αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
• Συλλογή στοιχείων και ανάλυση της τοποθεσίας και της περιοχής ως προς την αγορά ακινήτων.
• Ανάλυση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τοπικής κτηματαγοράς.
• Συγκριτική ανάλυση μισθωτικών αξιών
εμπορικών ακινήτων.
• Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης εμπορικών χώρων στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο και επίπεδο κενών χώρων (vacancy rate).

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
• Παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με το ακίνητο και την υφιστάμενη εκμετάλλευση.
• Συγκριτικά στοιχεία και επεξεργασία με αιτιολόγηση.
• Ανάλυση υφιστάμενων μισθωμάτων, μισθωτικών σχέσεων και πρόβλεψη ταμειακών ροών βάσει υφιστάμενης εκμετάλλευσης.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
• Κατασκευή εναλλακτικού σεναρίου εκμετάλλευσης βάσει προσέλκυσης ιδιώτη επενδυτή που θα προβεί σε μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου, επένδυση στην ανακατασκευή / ανακαίνιση του ακινήτου και στη συνέχεια υπομίσθωσή των γραφειακών και εμπορικών χώρων του.
• Παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με το ακίνητο και την προτεινόμενη εκμετάλλευση
• Προσδιορισμός της βιώσιμης μακροχρόνιας μισθωτικής αξίας για την υλοποίηση του σεναρίου μέσω της μεθόδου της προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Συγκριτική ανάλυση των δύο σεναρίων και παρουσίαση Καθαρής Παρούσας Αξίας κάθε πρότασης.