Πρόστιμα σε εστιατόρια της Κω

Πρόστιμο 5.000 ευρώ στο καθένα, επιβλήθηκε σε δύο εστιατόρια της Κω από τη διεύθυνση ανάπτυξης Δωδεκανήσου, καθώς όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες αρχές, είχαν προβεί σε παράνομη και αυθαίρετη ηλεκτροδότηση με εναέρια είτε υπόγεια καλώδια με πρόχειρες κατασκευές, κατά παράβαση των νόμων.

Η υπόθεση χρονολογείται από το 2016 όταν είχαν πρωτογίνει οι έλεγχοι και μάλιστα ενώ ζητήθηκε το όνομα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη που είχε κάνει τις συνδέσεις, στη μία περίπτωση ο ιδιοκτήτης δεν έδωσε κανένα στοιχείο στις αρχές ενώ στη δεύτερη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι η άδεια του ηλεκτρολόγου, τον οποίο υπέδειξε ο ιδιοκτήτης, είχε λήξει από το 2001.