Τη Δευτέρα η συνεδρίαση για το θέμα του Ακταίον

Την ερχόμενη Δευτέρα (16 Ιουλίου) αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ για το θέμα του Ακταίον, μετά από σχετικό έγγραφο που κοινοποιήθηκε από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διοίκηση της Εταιρείας που διαχειρίζεται το κτήριο που θεωρείται διατηρητέο μνημείο, προτίθεται να κάνει ό,τι προβλεπει η νομοθεσία αλλά και η σύμβαση που διέπει τη λειτουργία του. Μάλιστα, έχει ζητηθεί και σχετική γνωμάτευση από τον νομικό σύμβουλο της ΔΕΡΜΑΕ.

Σε πρώτη φάση αναμένεται να καλέσουν τον υπεύθυνο της Εταιρείας που το λειτουργία και να του γίνουν συστάσεις για συμμόρφωση με τα όσα υποδεικνύει η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων αλλά και περιγράφονται στη σύμβαση.

Μάλιστα, σε δεύτερη φάση, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, τότε η ΔΕΡΜΑΕ έχει το δικαίωμα ακόμη και να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης.