Λεξιστορείν: Ξεχασμένες ελληνικές λέξεις (4)

α) ο άφατος  = ο ανέκφραστος, ο απερίγραπτος < α (στερητικό) + φημί = λέγω

β) ο ρηξικέλευθος = αυτός που  ανοίγει νέους δρόμους, ο καινοτόμος < σύνθετη λέξη από το ρήγνυμι (=ανοίγω) + κέλευθος ( = δρόμος)

γ) πυρέσσω = θερμαίνομαι, έχω πυρετό < από το ουσιαστικό πυρ  δ) η παρέμφαση =  η παρουσίαση του βαθύτερου, κρυφού νοήματος ενός πράγματος < από το ρήμα παρεμφαίνω.