«Στρατηγείο» για ελέγχους επιχειρήσεων στήνει  στη Ρόδο ο Ε.Φ.Κ.Α

Τέσσερα νέα κτήρια (μεταξύ των οποίων και το  Περιφερειακό  Ελεγκτικό Κέντρο Επιχειρήσεων σε ολόκληρο το Αιγαίο, το οποίο θα διαδραματίσει επιτελικό ρόλο) αναζητά στο νησί της Ρόδου ο Ενιαίος  Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης  (Ε.Φ.Κ.Α.) προκειμένου να στεγάσει τις υπηρεσίες του.

Τα κτηριακά αυτά συγκροτήματα, σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε πριν από μερικούς μήνες κατά πλειοψηφία από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, απαιτούνται να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα μισθωθούν για 9 τουλάχιστον χρόνια, με δικαίωμα παράτασης άλλα τρία χρόνια στη συνέχεια.   Αναλυτική προκήρυξη θα δημοσιευθεί στις 21 Αυγούστου στη «Ροδιακή».  

Το πρώτο κτήριο, που θα στεγάσει τη Διεύθυνση Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης  Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο, θα πρέπει:
Να διαθέτει συνολική επιφάνεια χώρων 710 τμ, από τα οποία τα 560 τμ να προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης και τα υπόλοιπα 150 να προορίζονται για χρήση αρχείων και βοηθητικών χώρων.
Το ανώτερο μηνιαίο μίσθωμα θα ανέρχεται σε 6,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για την επιφάνεια της ανωδομής  των χώρων κύριας χρήσεις και ποσό της τάξης του 1,5 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους.
Το συγκεκριμένο αυτό κτήριο, αξίζει να σημειωθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί ως ελεγκτικό κέντρο επιχειρήσεων στο Νότιο Αιγαίο, από το οποίο θα συντονίζεται η σχετική δράση των στελεχών που θα διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν αν τηρείται η νομιμότητα σε ό,τι αφορά την ασφάλιση του απασχολούμενου προσωπικού  και να καταπολεμηθεί η εισφοροδιαφυγή.

Το δεύτερο κτήριο που αναζητά ο ΕΚΦΑ στη Ρόδο, προορίζεται για να στεγάσει τη διεύθυνση ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου (συντονιστικό) με έδρα τη Ρόδο.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει συνολική επιφάνεια χώρων 435 τετραγωνικά μέτρα, από τα οποία τα 320 τμ να προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης και τα 115 τμ για βοηθητικούς χώρους.
Η χρονική διάρκεια ορίζεται στα 9 έτση αρχής γενομένης από την επομένη της παραλαβής του οικήματος με πρωτόκολλο, δυνάμενη να παραταθεί με τους ίδιους όρους μέχρι και τρία ακόμα έτη για κάθε έτος ξεχωριστά ή και κατά μικρότερα χωριστά διαστήματα με μονομερή δήλωση του ΕΦΚΑ, υποχρεωτική για τον εκμισθωτή.

Το τρίτο κτήριο  προορίζεται για να στεγάσει την Α’ Τοπική Διεύθυνση Δωδεκανήσου. Θα έχει έδρα τη Ρόδο και απαιτούνται:
1.540 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων τα 1.155 τμ θα προορίζονται για κύριους χώρους και τα υπόλοιπα 385 τμ για βοηθητικούς.
Το τέταρτο κτήριο που αναζητά ο ΕΦΚΑ στη Ρόδο αναμένεται να στεγάσει το αποκεντρωμένο τμήμα του ΚΕΑΟ στη Ρόδο (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών).
Για το κτήριο αυτό απαιτούνται 380 τμ, εκ των οποίων τα 280 τμ από αυτά θα είναι  για κύριους και τα υπόλοιπα 100 τμ για τη χρήση αρχείων και βοηθητικών χώρων.

Ποιο θα είναι το κόστος
Αναλυτικά τα ποσά που προϋπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν για τη στέγαση των κτηρίων αυτών θα είναι τα εξής:
Για το  Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης  Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο: Ποσό της τάξης των 612.212 ευρώ.
Για τη διεύθυνση ΠΕΣΥ Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο: Η πίστωση θα έχει συνολικό ύψος 356.000 ευρώ
Για το Ακίνητο που θα στεγάσει το Αποκεντρωμένο Τμήμα ΚΕΑΟ Ρόδου, η πίστωση που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό θα είναι της τάξης των 312.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στη Ρόδο θα λειτουργήσει  συγκροτημένα Περιφερειακό  Κέντρο  Ασφάλισης (ΠΕΚΑ), στο πλαίσιο της μάχης για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής όπως είχε δεσμευτεί ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κος Πετρόπουλος.