Στις 15 Οκτωβρίου η λειτουργία της σχολής δυτών

Δημοσιεύτηκε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλία η προκήρυξη για τη λειτουργία της Σχολής Δυτών Καλύμνου για το έτος 2018.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων είναι η 15η Οκτωβρίου 2018 και η συνολική διάρκεια 40 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες. Οι θέσεις σπουδαστών καθορίζονται ως εξής: Κυβερνήτες μέχρι 5, επιτηρητές μέχρι 15 και Δύτες μέχρι 20.

Οι υποψήφιοι Δύτες πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών μέχρι 35 ετών, ενώ οι υποψήφιοι Κυβερνήτες –Επιτηρητές άνω των 21 ετών.
Οι σχετικές αιτήσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018.