Λεξιστορείν: Η κραιπάλη!

Οι   γιατροί  στην αρχαιότητα  ετυμολογούσαν τη λέξη κραιπάλη  από την έκφραση «καρηνόν  πάλλεσθαι» (καρηνόν < από το κάρα= το κεφάλι + το ρήμα πάλλομαι) δηλαδή από το κούνημα του κεφαλιού και καθιέρωσαν σαν πρώτη σημασία της λέξης τον πονοκέφαλο που προκαλείται από  την  κατάχρηση του ποτού.

Σήμερα η λέξη δηλώνει  τον  τρόπο ζωής  που χαρακτηρίζεται από έλλειψη  ηθικών  αρχών και φραγμών και  την   υπερβολική  κατανάλωση φαγητού και (κυρίως) ποτού.