Μονοδρομείται η οδός Δημοκρατίας στη Ρόδο!

Τα πάνω-κάτω σκοπεύει να φέρει ο δήμος της Ρόδου με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ετοιμάζει περιμετρικά των τειχών της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.

Οι αλλαγές αυτές κυριότερες των οποίων είναι η μονοδρόμηση των οδών Δημοκρατίας, Βύρωνος, Αγίου Ιωάννου και Ρήγα Φεραίου προβλέπονται από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών η οποία ήδη έχει εγκριθεί ομόφωνα από το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Ρόδου που ασχολήθηκε με το θέμα σε πρόσφατη συνεδρίασή του.

Αντικειμενικός σκοπός των κυκλοφοριακών αλλαγών που θα γίνουν είναι η αντιμετώπιση του σοβαρότατου κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει το κέντρο της πόλης στο οποίο συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός τροχοφόρων οχημάτων με αποτέλεσμα να υπάρξει ειδικά τις ώρες αιχμής, απίστευτη ταλαιπωρία.

Όπως μάλιστα προκύπτει από την μελέτη για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του κυκλοφοριακού φόρου από την οδό Παπάγου εισέρχονται στο κέντρο της πόλης, 1120 οχήματα σε μία ώρα κυκλοφοριακής αιχμής και από την ακτή Προμηθέως 809 σε μία ώρα κυκλοφοριακής αιχμής.

Αντίστοιχα από την εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου εισέρχονται προς το κέντρο 563 οχήματα σε μία ώρα κυκλοφοριακής αιχμής και από την οδό Κωνσταντινουπόλεως (περιοχή Ροδίνι), 255 οχήματα την ώρα.

Η δημοτική κοινότητα Ρόδου ασχολήθηκε με το θέμα σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου και στην διάρκειά της εκφράσθηκαν αρκετές επιφυλάξεις από μέλη του τοπικού συμβουλίου για το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής.

Αποφασίσθηκε πάντως ομόφωνα να γίνουν δεκτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά των τειχών της Μεσαιωνικής πόλης σύμφωνα με την μελέτη και εισήγηση που κατατέθηκε στο συμβούλιο από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών (Τμήμα συγκοινωνιών, κυκλοφορίας και αδειών μεταφοράς).

Ειδικότερα στην μελέτη που εγκρίθηκε αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
“Προτεινόμενη Κυκλοφοριακή ρύθμιση Περιμετρικά των τειχών της Μεσαιωνικής Πόλης
Από την επεξεργασία των κυκλοφοριακών μετρήσεων που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας, προτείνεται:

• Η μονοδρόμηση της οδού Δημοκρατίας από τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Κομνηνών με την αυτήν κατεύθυνση.

• Η μονοδρόμηση της οδού Δημοκρατίας από τη συμβολή της με την οδό Στεφάνου Καζούλη έως τη συμβολή της με την οδό Βύρωνος με την αυτήν κατεύθυνση.

• Η μονοδρόμηση της οδού Βύρωνος από τη συμβολή της με την οδό Δημοκρατίας έως την οδό Κόδριγκτων

• Η αμφιδρόμηση της οδού Βύρωνος από την συμβολή της με την οδό Αυστραλίας εως τη συμβολή της με την οδό Κόδριγκτων

• Αντιδρόμηση της οδού Φιλελλήνων από τη συμβολή της με την οδό Βύρωνος προς την οδό Δημοκρατίας

• Η μονοδρόμηση των οδών Αγίου Ιωάννου και Ρήγα Φεραίου. Ειδικότερα η μονοδρόμηση τμήματος της οδού Αγίου Ιωάννου από τη συμβολή της με την οδό Κομνηνών έως την συμβολή της με την οδό Χειμάρας με την αυτή κατεύθυνση καθώς και της οδού Ρήγα Φεραίου από την οδό Χειμάρας μέχρι την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με την αυτή κατεύθυνση.

• Η κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Καναδά-Αυστραλίας– Βύρωνος και Προμηθέως

Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει:
• Να απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση στις παρακάτω οδούς

1. Επί της οδού Βύρωνος από τη συμβολή της με την οδό Προμηθέως έως τη συμβολή της με την οδό Κόδριγκτων.

2. Τήρηση της απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Αγίου Ιωάννου καθ όλο το μήκος της.

3. Επί της οδού Ρήγα Φεραίου σε όλο το μήκος της να δοθούν προτεραιότητες στις οδούς

4. Οδός Ρήγα Φεραίου έναντι όλων (και της Ελευθερίου Βενιζέλου)

5. Οδός Βύρωνος έναντι όλων πλην της οδού Δημοκρατίας. Στο αμφίδρομο τμήμα της οδού Βύρωνος, τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας ανόδου (από την οδό Αυστραλίας προς την οδό Κόδριγκτων οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα στο ρεύμα καθόδου καθόδου)

6. Οδός Δημοκρατίας έναντι όλων. Στο αμρφίδρομο τμήμα της οδού Δημοκρατίας, τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Στεφάνου Καζούλη προς Μεγάλου Κωνσταντίνου και προς Κομνηνών οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Να γίνει αλλαγή προγράμματος των φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας στους κόμβους:
i. συμβολή οδών Αλεξάνδρου Διάκου – Παπάγου και Εθνάρχου Μακαρίου
ii. συμβολή οδών Ελευθερίου Βενιζέλου – Εθνάρχου Μακαρίου

Στόχος της μελέτης
Η Δημοτική Αρχή με την παρούσα μελέτη προσδοκεί την βελτίωση των συνθηκών στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται στο βόρειο τρίγωνο της πόλης της Ρόδου που μέχρι σήμερα, οχήματα «εγκλωβίζονται» μέχρι να διέλθουν «από την καρδιά» και «προς την καρδιά της πόλης».

Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρων απαιτείται ο διαρκής έλεγχος τήρησης των προαναφερόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης, μονοδρομήσεις κλπ) από το Τμήμα Τροχαίας”.