Αρκετά θέματα απασχόλησαν  την οικονομική επιτροπή του Δήμου Ρόδου

Με σημαντικά τρέχοντα θέματα του Δήμου Ρόδου καταπιάστηκε η Οικονομική Επιτροπή στην προχθεσινή συνεδρίασή της, η οποία, μεταξύ άλλων, ενέκρινε και την τριμηνιαία έκθεση για την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Στην ενημέρωση που έκανε χθες σχετικά ο Πρόεδρός της, Αντιδήμαρχος, κ. Σάββας Διακοσταματίου, καταρχήν, σημείωσε ότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση είχαν…ρεκόρ θεμάτων στην ημερήσια διάταξη αφού ήταν περίπου εξήντα. Όπως είπε, εκτός από τη συχνότητα των συνεδριάσεων και ο όγκος των θεμάτων είναι τέτοιος που αποδεικνύει πρώτον ότι προσπαθούν να εργαστούν για να προωθήσουν τα έργα που αιτούνται οι διάφορες υπηρεσίες του Δήμου και δεύτερον ότι με τις τελευταίες συνεδριάσεις ολοκληρώνεται η προετοιμασία για να ξεκινήσουν τα έργα αυτά και κυρίως εκείνα που αιτούνται οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων και Υποδομών και η Μεσαιωνικής Πόλης.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση, ήρθε για έγκριση η εισηγητική έκθεση του Γ’ τριμήνου του 2018 για την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μία υποχρέωση που προκύπτει από τη νομοθεσία, να ανακοινώνεται, δηλαδή, κάθε τρίμηνο η πορεία του προϋπολογισμού του Δήμου και ιδιαίτερα η πορεία των εσόδων του.
Από τα στοιχεία της έκθεσης, λοιπόν, προκύπτουν τα εξής: Ο προϋπολογισμός ανήλθε στα 202.028.715,64 ευρώ. Τα βεβαιωθέντα έσοδα ήταν 163.480.378,16 ευρώ και τα εισπραχθέντα ανήλθαν στα 104.262.994,50 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ένα μέρος των εσόδων είναι αυτά που εισπράττει ο Δήμος και αφορούν σε κρατήσεις και αποδόσεις προς τρίτους, τα οποία ανέρχονται γύρω στα 15-16 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, η πραγματική κίνηση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου ανήλθε στα 88 εκατ. ευρώ περίπου.
Αντίστοιχα είναι και τα έξοδα τα οποία είναι ισοσκελισμένα, και έτσι η πορεία των εσόδων του Δήμου κινείται στα πλαίσια της στοχοθεσίας που είχε θέσει η Οικονομική Υπηρεσία με την κατάρτιση του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους και δεν χρειάζεται κάποια αναμόρφωση. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, πιστεύουν ότι και το τελευταίο τρίμηνο θα κινηθεί αντίστοιχα και, έτσι, θα κλείσει ομαλά ο προϋπολογισμός του 2018.

Όσο αφορά στο νέο προϋπολογισμό, του 2019, μέσα στο Νοέμβριο και στις προβλεπόμενες προθεσμίες, αναμένεται να έρθει για ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιου αφού προηγουμένως βέβαια έρθει για ψήφιση, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και τη  Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα, κάτι που είναι προϋπόθεση για να ψηφιστεί ο νέος προϋπολογισμός.

Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Διακοσταματίου, μέχρι σήμερα ο Δήμος της Ρόδου είναι από τους λίγους που πρώτη Ιανουαρίου του επόμενου έτους κάθε φορά έχει έτοιμο προϋπολογισμό και γι’ αυτό θέλησε να συγχαρεί όλους τους υπηρεσιακούς σε όλα τα Τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίες αφού η φύση της δουλειάς είναι τέτοια που δεν φαίνεται. Ο Δήμος και ταμείο έχει και μπορεί να χρηματοδοτήσει με ίδιους πόρους πολλά έργα, είπε ακόμη.
Ο νέος προϋπολογισμός είναι μικρότερος λόγω της κατάργησης του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. και θα φθάσει περίπου στα 180-185 εκατ. ευρώ.

Έργα

Επίσης, στην προχθεσινή συνεδρίαση, εγκρίθηκε το έργο της αντικατάστασης των λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού με λάμπες LED και ανακηρύχθηκε ο σύμβουλος ως προσωρινός ανάδοχος. Όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος, αυτό αφορά σε ένα μεγάλο έργο που έχει να κάνει με τον ηλεκτροφωτισμό του νησιού, το οποίο στην ουσία είναι μία υπηρεσία και ο Δήμος Ρόδου ζητά από έναν ανάδοχο να αναλάβει την αντικατάσταση των 30 χιλιάδων περίπου φωτιστικών στο νησί που καταναλώνουν μία ποσότητα ενέργειας την οποία πληρώνει. Μ’ αυτό αναμένεται να υπάρξουν πολλά οφέλη, όπως η ομοιομορφία στον φωτισμό, που δεν υπάρχει σήμερα, επίσης θα υπάρχει έλεγχος στο πότε ανάβουν και πότε σβήνουν τα φώτα. Ακόμη, βασική συνέπεια αυτού του έργου θα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση η ασφάλεια των πολιτών.

  Το τρίτο κομμάτι, βέβαια, είναι η συντήρηση η οποία επίσης θα περάσει στον ανάδοχο-σημειώνεται ότι προσωρινός αναδείχθηκε μία πολύ μεγάλη Εταιρία, η Globitel-κάτι που θα έχει ως συνέπεια τη μείωση της δαπάνης από πλευράς Δήμου.

Ο ανάδοχος θα κερδίσει διότι μειώνοντας τις δαπάνες αυτές, εξορθολογίζεται το σύστημα και έχει αυτός κέρδος, όπως και ο Δήμος αφού δεν θα πληρώνει πλέον στη ΔΕΗ το ποσό που πλήρωνε μέχρι τώρα.

Τέλος, μέσα από αυτή τη διαδικασία, εισάγεται και η έννοια της έξυπνης πόλης. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποια σημεία-που θα ανακοινωθούν-πιλοτικά, θα μπορεί ο πολίτης μέσα από το σύστημα ηλεκτροφωτισμού να δει τις θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν, την πρόσβαση στο Ίντερνετ κτλ.

Ο ανάδοχος αυτός, όμως, πρέπει να ελέγχεται από κάποιον και έτσι στην προχθεσινή συνεδρίαση αναδείχθηκε το γραφείο που θα ελέγχει την πρόοδο του έργου καθώς και το αν επιτυγχάνεται η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας που ο Δήμος έχει θέση ως στόχο στη μελέτη. Τότε θα υπάρξει η βεβαίωση καλής εκτέλεσης αυτής της υπηρεσίας και η αντίστοιχη αμοιβή.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, είναι πολύ σημαντικό αυτό για το νησί και σύμφωνα με τον διαγωνισμό, μέσα σε έξι με οκτώ μήνες, θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την αντικατάσταση των λαμπτήρων ενώ την ευθύνη έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων που έχει ετοιμάσει και τη μελέτη.