Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου ανακοίνωσε το χειμερινό ωράριο των καταστημάτων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου προτείνει το ακόλουθο χειμερινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων:

Δευτέρα 09:00 έως 17:00

Τρίτη 09:00 έως 21:00

Τετάρτη 09:00 έως 17:00

Πέμπτη 09:00 έως 21:00

Παρασκευή 09:00 έως 21:00

Σαββάτο 09:00 έως 17:00

Κυριακή & Αργίες Κλειστ

Η ισχύς του Χειμερινού ωραρίου ξεκινάει από τις 1 Νοεμβρίου 2018 έως τις 31 Μαρτίου 2019.

Η λειτουργία των καταστημάτων θα διέπεται από την πλήρη συμμόρφωση στις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

Ο Σύλλογος καλεί τον εμπορικό κόσμο της Ρόδου, όπως σεβαστεί το προτεινόμενο χειμερινό ωράριο προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός.