Επεκτάσεις σε 2 ξενοδοχεία της Κω και της Ρόδου

Εγκρίσεις έδωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την επέκταση σε δύο ξενοδοχεία της Κω και της Ρόδου.

Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων χορήγησε άδεια δόμησης για την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με προσθήκη κολυμβητικών δεξαμενών στο ξενοδοχείο Blue Lagoon Ocean κατηγορίας 4 αστέρων συνολικής δυναμικότητας 440 κλινών που βρίσκεται στο Ψαλίδι της Κω της εταιρείας BLUE LAGOON ANNEX A.E.

Το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου γνωμοδότησε υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Επέκταση σε υφιστάμενο ξενοδοχείο με διακριτικό τίτλο «Afantou Bay Resort Suites», κατηγορίας 5 αστέρων στ’ Αφάντου Ρόδου ιδιοκτησίας της Αφάντου Bay A.E. Το ξενοδοχείο μετά την επέκτασή του θα έχει συνολική δυναμικότητα 144 κλινών.

Το ξενοδοχείο είναι κατασκευασμένο εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 11.735 τ.μ. Η θέση του είναι στο «Σανδάλι» και απέχει απόσταση περίπου 1.000 μ. από τον οικισμό Αφάντου και 18 χλμ. από την πόλη της Ρόδου.