Η ημέρα των πολυτέκνων στο ηλιοβασίλεμα της Ελλάδος

Γράφει o
Βασίλης Θεοτοκάτος
Επίτιμος Δικηγόρος – Πρόεδρος της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από την Πολιτεία ( με τον Ν. 34542006) ως Ημέρα της Πολύτεκνης Οικογένειας. Σήμερα, όμως, η ημέρα αυτή ηχεί παραδόξως, γιατί η Ελλάς βρίσκεται πλέον στο δρόμο προς το ηλιοβασίλεμα της, προς το τέλος της ιστορίας της.
Όλες τις προηγούμενες ημέρες τα ΜΜΕ είχαν σχεδόν ως πρώτο θέμα την γήρανση και την συρρίκνωση του πληθυσμού στις αμέσως προσεχείς δεκαετίες.

Το γεγονός και μόνον ότι το 2017 οι γεννήσεις ήσαν μόλις 88.553 (από τις οποίες 12.371 ήσαν γεννήσεις από αλλοδαπές) και οι θάνατοι ανήλθαν στους 124.501, δηλ. είχαμε υπεροχή των θανάτων κατά 35.948, έπρεπε να έχει ξεσηκώσει την υπνώττουσα πολιτική ηγεσία μας, πλήν, όμως, αυτή απολαμβάνει μακαρίως τη νομή της εξουσίας. Εάν αναλογισθούμε ότι την επταετία (1933-1939), μετά την πτώχευση της Ελλάδος το 1932, οι γεννήσεις υπερτερούσαν των θανάτων κατά 613.189, ενώ κατά την επταετία (2011-2017) των μνημονίων οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 151.427, τότε αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι η Ελλάς δεν έχει πλέον μέλλον.  Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έχει στοιχεία για τις γεννήσεις και θανάτους από το 1921 μέχρι και σήμερα, με εξαίρεση τα έτη από το 1941 έως και το 1948, δηλ. τα χρόνια της κατοχής και τα επακολουθήσαντα της δυστυχίας. Δεν είναι, όμως, δύσκολο ν΄ ανακαλύψει κάποιος πόσες ήσαν τουλάχιστον οι γεννήσεις κατά τα έτη 1943 έως και το έτος 1948. Από τα επίσημα στοιχεία της ίδιας της Στατιστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι κατά το σχολικό έτος 1954-1955 σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδος φοιτούσαν 943.813 μαθητές. Οι μαθητές αυτοί είχαν γεννηθεί κατά τα έτη 1943-1944-1945-1946-1947 και 1948.

Εάν γίνει η διαίρεση του αριθμού, που φοιτούσε στά δημοτικά σχολεία το παραπάνω σχολικό έτος 1954-1955 και των έξι ετών, που γεννήθηκαν τα παιδιά (943.813:6 ίσον 157.302) προκύπτει ότι είχαν γεννηθεί κάθε χρόνο, κατά μέσον όρο, τουλάχιστον 157.302 παιδιά. Οι γεννηθέντες ήσαν βεβαίως περισσότεροι, εάν υπολογισθούν και όσα παιδιά απεβίωσαν το διάστημα της εξαετίας αυτής από διαφόρους λόγους(ασθένειες, πείνα, δολοφονίες κλπ.). Αυτό και μόνον το γεγονός ότι γεννήθηκαν τόσα παιδιά κάθε χρόνο εκείνα τα χρόνια με εκείνη τη δυστυχία, που επικρατούσε τότε, αρκεί για να διαπιστώσει κάθε εχέφρων πολίτης αυτής της πατρίδος, σε ποιό κατάντημα έχει φθάσει η Ελλάς σήμερα.

Αντί αυτό να σημάνει συναγερμό οι μνημονιακές κυβερνήσεις, το μόνον που έπραξαν και πράττουν είναι πώς θα εξοντώσουν τους πολυτέκνους. Έτσι οι κυβερνώντες σύντροφοι των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχοντας στο στόχαστρο τους πολυτέκνους: μείωσαν το ποσοστό των προσλήψεων των πολυτέκνων, διά μέσου του ΑΣΠΕ, από το 20% στο 15οο. Φορολογούν τους πολυτέκνους, στη φορολογία εισοδήματος, όπως τους αγάμους και για το ίδιο εισόδημα πληρώνει τον ίδιο φόρο ο πολύτεκνος, με όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχει με τον άγαμο.

Φορολογούν τα ποσά που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας για τους πολυτέκνους. Επιβάλλουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης στούς πολυτέκνους, που εξ ανάγκης αγόρασαν ένα 7-θέσιο αυτοκίνητο των 2.000 κ.ε., για την μεταφορά της οικογένειας τους. Κατάργησαν το ποσοστό 10% για την εισαγωγή των πολυτέκνων και των τέκνων τους στις σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπως κατάργησαν και το μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ, που ίσχυε από το 2004 για τους πολυτέκνους.

Επιβάλλουν την ίδια εισφορά αλληλεγγύης στούς πολυτέκνους με εκείνη που επιβάλλουν στους αγάμους. Έχουν στην εισφορά αλληλεγγύης το ίδιο ύψος απαλλαγής (δηλ. 12.000 ευρώ) για τους πολυτέκνους και τους αγάμους. Έτσι ο άγαμος έχει απαλλαγή το όριο της φτώχειας (4.560 ευρώ) προσαυξημένο κατά 170% και ο πολύτεκνος με 4 τέκνα κατά των 14 ετών, που έχει όριο φτώχειας 12.312, αντί να έχει απαλλαγή προσαυξημένη κατά 170%, δηλ. κατά 20.930 ευρώ και συνολικώς ποσό 33.342 ευρώ, έχει απαλλαγή κάτω από το ποσό του ορίου της φτώχειας του!!!
 

Έτσι αντιμετωπίζουν οι δήθεν κοπτόμενοι για την φτωχολογιά σύντροφοι των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τους πολυτέκνους, ενώ αρνούνται ακόμη να θεσπίσουν διάταξη, με την οποία να δίδεται η δυνατότητα στούς Δήμους να χορηγούν χρηματικά βοηθήματα στις μητέρες που θα αποκτούν το 4ο και επί πλέον τέκνο τους και την πολυτεκνική ιδιότητα, όπως και να καθιερώσουν ελεύθερες μετεγγραφές για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους στην αντίστοιχη πλησιέστερη σχολή του τόπου κατοικίας ή εκεί που σπουδάζει ο αδελφός (η) τους. Με τέτοιου είδους πολιτική ποιό νέο ζευγάρι θα αποκτήσει παιδιά ή θα γίνουν πολύτεκνοι; Μόνον όσοι έχουν την πίστη και τρέλλα της γενιάς του 1940 έχουν αυτή την δύναμη. Και οι πολύτεκνοι έχουν αυτή την πίστη και την τρέλλα, ακόμη και σήμερα.