Λεξιστορείν: Έφαγε το καταπέτασμα!

Η λέξη καταπέτασμα παράγεται από το ρήμα καταπεττάνυμι που σημαίνει «καλύπτω, ανοίγω κάτι πάνω σε κάτι άλλο».

Καταπέτασμα σημαίνει λοιπόν αυτό που χρησιμοποιείται για  κάλυμμα, για  σκέπασμα.

Στο τραπέζι καταπέτασμα είναι αυτό που το καλύπτει, δηλαδή το τραπεζομάντηλο.

Άρα τρώω το καταπέτασμα πάει να πει  πως έφαγα τόσο πολύ, που έφθασα να φάω (μεταφορικά) και το τραπεζομάντηλο.