Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική επιτροπή του δήμου της Ρόδου

Αύριο (Παρασκευή) πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας Δ.Ε. Ρόδου.
3. Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την ανάθεση με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφορικό σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου.
4. Έγκριση ανάθεσης σε συμβολαιογράφο (κ. Κουταλιανό Σταύρο) για τη σύνταξη χρησιδανείου και μεταγραφής της στο Κτηματολόγιο Ρόδου
(Εισήγηση τμήματος  Αξιοποίησης διαχείρισης ακίνητης περιουσίας & κτηματολογίου  με αριθμ.πρωτ. 2/75544/7-12-2018)
5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για την πράξη «Κουνουποκτονία του νησιού της Ρόδου, για τα έτη 2018 και 2019». 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.».
7. Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Τσαμπίκου Αγγουρά του Εμμανουήλ κλπ και της με αριθμό 237/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
8. Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Τσαμπίκου Αγγουρά του Εμμανουήλ κλπ και της με αριθμό 236/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
9. Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά της Ηλιάνας Αλβανού του Δημητρίου και της με αριθμό 235/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.

10. Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά της Ειρήνης Μαλανδράκη του Γεωργίου, Μαρίας Σκάρου του Γαβριήλ και Κων/νου Σπανού του Νικήτα και της με αριθμό 234/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
11. Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά της Ειρήνης Μαλανδράκη του Γεωργίου, Μαρίας Σκάρου του Γαβριήλ και Κων/νου Σπανού του Νικήτα και της με αριθμό 233/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.

12. Μη άσκηση ανακοπής κατά της Φετιγέ Κιοσκούν του Αλή και Πακιζέ συζ. Χασάν Τοπάλογλου το γένος Αλή Κιοσκούν και της με αριθμό 495/2018 διαταγή πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ευγενίας Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκης.
13. Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 20-2-2018 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 22-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 70/2014 αίτησης ακύρωσης του Δημητρίου Κουτσούκου,  που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου, για ακύρωση της με αριθμό πρωτ. 1151/2013 αρνητικής απάντησης της Δνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών.  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
14. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων δημοτικής Ενότητας Λινδίων (Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λάρδου, Πολιτιστικού κέντρου Πυλώνας, Γυμναστηρίου Καλάθου, Κοιμητηρίου Λίνδου» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
15. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίου παραπλεύρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα και διευθέτηση οδού στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου».

16. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για το έργο «Ανάπλαση - Βελτίωση δημοτικής οδού προς Βληχά (Κατασκευή πεζοδρομίων, ανακατασκευή δικτύου δημοτικού φωτισμού και επισκευή οδοστρώματος)».
17. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή τοιχίου περίφραξης Δημοτικού κοιμητηρίου Ταξιάρχης».
18. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Καλλιθέας».

19. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων από κυβόλιθους στο κέντρο της πόλης της Ρόδου»  
20. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Πεταλούδων»  
21. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 2294/2018 συνολικού ποσού 3.936,18 €, για την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου «ΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» ο οποίος είχε οριστεί υπόλογος με την απόφαση της Ο.Ε. με αριθμό 587/2018 για την πληρωμή κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ.

22. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 2408/2018 συνολικού ποσού 4.835,47€, για την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου «ΠΕΡΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ο οποίος είχε οριστεί υπόλογος με την απόφαση της Ο.Ε. με αριθμό 621/2018 για την πληρωμή κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ.
23. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ»
24. Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας, όρων διακήρυξης, επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια  ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου”.

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
25. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 2310/2018 συνολικού ποσού 990,00 €, για την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου «ΣΑΒΒΑ ΠΟΝΤΙΚΑ», ο οποίος είχε οριστεί υπόλογος με την απόφαση της Ο.Ε. με αριθμό 565/2018 για τον έλεγχο καλής λειτουργίας ταχογράφων και έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης.

Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
26. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο  «Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Κισθηνίου»  
27. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης»  
28. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – Α΄φάση»
29. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Δημιουργία δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου».