Λεξιστορείν: Είσαι σοβαρός;

Το επίθετο  σοβαρός δηλώνει σήμερα αυτόν που δε μιλάει πολύ και σπάνια αστειεύεται, τον αξιόπιστο κι υπεύθυνο αλλά και τον πολύ σημαντικό (π. χ αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα).

Προέρχεται από το ρήμα σοβώ  με τη σημασία «βαδίζω με υπερηφάνεια και μεγαλοπρέπεια».

Πρώτη σημασία της λέξης ήταν ο «πομπώδης και αλαζόνας» για να αποκτήσει  με το πέρασμα των αιώνων τις σημερινές σημασίες.