Λεξιστορείν: Ο νομός!

Η λέξη νομός σημαίνει σήμερα τα διοικητικά και γεωγραφικά διαμερίσματα  στα οποία χωρίζεται ένα κράτος.

Παράγεται από το ρήμα νέμω  που έχει τις  σημασίες  «διαμοιράζω , διανέμω, βόσκω».

Η πρώτη σημασία της λέξης ήταν λοιπόν «η διανεμόμενη περιοχή  για βοσκή» για να διατηρήσει την έννοια της  διανομής και στη σημερινή της σημασία, επειδή οι νομοί μιας χώρας είναι προϊόν μοιράσματος – διανομής περιοχών.