Χ. Κόκκινος: «Nα προωθηθεί ομοιογενής νομοθεσία στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος τη Δευτέρα 28.1.2019, συμμετείχε στην 22η συνεδρίαση της Επιτροπής για το Περιβάλλον, την Κλιματική Αλλαγή και την Ενέργεια (“ΕΝVE”)  στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες ως μέλος της Εθνικής μας Αντιπροσωπείας.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, την ανάγκη για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διατομεακή συνεργασία για την καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας, την ενεργειακή ένδεια και την ανάγκη διοργάνωσης ενημερωτικών δράσεων για το περιβάλλον.  

Ο κ. Χ. Κόκκινος στην τοποθέτησή του επεσήμανε την ανάγκη να εφαρμοστεί ομοιογενής νομοθεσία στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την ανάγκη για χρηματοδότηση επισκευής παλαιών κτιρίων, ώστε να ενισχυθούν οικονομικά ασθενείς ομάδες και να υπάρξει συνδυασμός ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των πολιτών.

Τόνισε την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να ενημερωθούν οι πολίτες για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και ενδεικτικά πρότεινε να αφιερωθεί μία εβδομάδα του έτους ως «πράσινη εβδομάδα» για δράσεις ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης σε όλα τα κράτη της Ε.Ε.