Σε διεθνή έκθεση τροφίμων  το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, για ακόμα μία χρονιά, συμμετέχει με δικό του περίπτερο στην 6η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ FoodExpo Greece, η οποία θα λάβει χώρα στις 16-18 Μαρτίου 2019 στο METROPOLITAN EXPO.

Ως μέρος των δράσεών του για την υποστήριξη, προβολή και προώθηση των επιχειρήσεων – μελών του καθώς και για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της τοπικής παραγωγής, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου  προσκαλεί επιχειρήσεις-μέλη του που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων και ποτών, καθώς και συναφών προϊόντων, να συμμετάσχουν στο περίπτερο που θα διατηρεί στην 6η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ FoodExpo Greece.

Η πρόσκληση απευθύνεται πρωτίστως σε  επιχειρήσεις με τυποποιημένα προϊόντα και έντονο βαθμό εξωστρέφειας που αναζητούν νέες αγορές για τα προϊόντα τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, εφόσον συμφωνούν με τους όρους συμμετοχής,  να καταθέσουν το αργότερο έως την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 α) συμπληρωμένη την αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου www.ebed.gr και β) το λογότυπο της επιχείρησής τους σε ανοικτή μορφή στο email info@detap.gr.

Λόγω του περιορισμένου χώρου στο περίπτερο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην παραλαβή των αιτήσεων και θα εξεταστεί εάν υπάρχει ήδη εξασφαλισμένη φυσική παρουσία των επιχειρήσεων σε άλλο σημείο της έκθεσης.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ.ΕΤ.Α.Π., στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 8, και στα τηλέφωνα 2241044280 και 2241044288. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο www.foodexpo.gr.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η έκθεση προσελκύει επαγγελματίες επισκέπτες και έχει εξαγωγικό χαρακτήρα. Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στοχεύει στην ανάδειξη της ιδιαίτερης και υψηλού επιπέδου γαστρονομίας του Νομού, στην επίτευξη συνεργασιών και στην αύξηση των πωλήσεων χονδρικής των επιχειρήσεων που συμμετέχουν.

Στην κατεύθυνση αυτή:
Οι επιχειρήσεις που καταθέτουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ταμειακά ενήμερες για το έτος 2018, να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν εξωστρεφή χαρακτήρα.

Οι επιχειρήσεις καλό θα είναι να εφαρμόζουν κάποιο σύστημα διασφάλισης ποιότητας και τα προϊόντα που θα προβληθούν θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι τυποποιημένα.

Ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα είδη που θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση των προϊόντων και για γευσιγνωσία αποτελούν μέριμνα των επιχειρήσεων και θα πρέπει να αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών.

Τα προϊόντα και το προωθητικό υλικό των επιχειρήσεων θα πρέπει να αποσταλούν και να παραδοθούν τις ημέρες που θα υποδείξει ο διοργανωτής, με δική τους ευθύνη και  έξοδα.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν δική τους φυσική παρουσία.

Το κόστος μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων των επιχειρήσεων βαρύνει τις ίδιες.

Το κόστος ενοικίασης του περιπτέρου βαρύνει το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Το περίπτερο θα περιλαμβάνει βασικό εξοπλισμό, επιλογής του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ομοιόμορφο για όλους τους εκθέτες.

Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου  θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην παραλαβή των αιτήσεων.

Για ιδιαίτερα ευπαθή προϊόντα θα πρέπει να ενημερωθούν ανάλογα οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.