Λεξιστορείν: Είσαι φερέγγυος;

Ως φερέγγυο χαρακτηρίζουμε τον άνθρωπο που μπορούμε να εμπιστευθούμε, τον αξιόπιστο.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό το ρήμα φέρω και β’ συνθετικό τη λέξη εγγύη, που στην αρχαιότητα είχε τη σημασία της εγγύησης, της ασφάλειας  που παρέχει κάποιος.

Άρα φερέγγυος = ο ασφαλής, ο παρέχων εγγυήσεις εμπιστοσύνης.