Λεξιστορείν: Πέτυχες διάνα!

Η φράση χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιτυχία και ακρίβεια στην επίτευξη ενός στόχου.

Φαίνεται πως η δημιουργία της φράσης σχετίζεται με την  Άρτεμη, την αρχαιοελληνική θεά του κυνηγιού, που στη λατινική γλώσσα ονομαζόταν Diana.

Από την αξεπέραστη σκοπευτική ικανότητα της θεάς λοιπόν η φράση ταυτίστηκε με την απόλυτη επιτυχία  στο σημάδι  ενός στόχου (κυριολεκτικά και μεταφορικά).