Λεξιστορείν: Το ανδρείκελο!

Ως ανδρείκελο χαρακτηρίζουμε κάποιον άνθρωπο χωρίς θέληση, χωρίς αυτονομία  του οποίου η δραστηριότητα κατευθύνεται από κάποιον άλλο.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό τη λέξη ανήρ και β’ συνθετικό τη λέξη είκελος = ο όμοιος.

Κυριολεκτικά λοιπόν  σημαίνει  αυτός που μοιάζει με έναν άνθρωπο σε τέτοιο βαθμό που χάνει την δική του προσωπικότητα και αυτονομία.