Λεξιστορείν: Το ποδήλατο!

Η λέξη ποδήλατο χρησιμοποιείται για το γνωστό δίτροχο όχημα αλλά και μεταφορικά για να δηλώσει την ταλαιπωρία και τα προβλήματα που προκαλούμε σε κάποιον (του έκανα τη ζωή ποδήλατο).

Πρόκειται για το ουδέτερο του επιθέτου ποδήλατος, μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό τη λέξη πους (το πόδι) και β’ συνθετικό το ρήμα ελαύνω = προχωρώ για να δηλώσει πως το όχημα κινείται από την ώθηση που δίνει με τα πόδια του ο αναβάτης στα πετάλια.