ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου: Αυτοδοικητικές εκλογές  και οδική ασφάλεια

Οι Αυτοδιοικητικές εκλογές όσο και οι εκλογές για το Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο θεωρούνται σημαντικές για το μέλλον της Ευρώπης.

 Αυτό το μέλλον όμως περιλαμβάνει και την εξάλειψη των τροχαίων συγκρούσεων, των θανάτων στους δρόμους  και στην  υγεία των πολιτών της Ευρώπης και των πολιτών της χώρας μας. Το ζήτημα των τροχαίων συγκρούσεων και των θυμάτων τους είναι ο κλασικά μεγάλος απών στην όποια προεκλογική συζήτηση. Δυστυχώς ελάχιστοι Δήμοι ή υποψήφιοι ασχολούνται επί της ουσίας με το θέμα: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:  VISION ZERO «ΜΗΔΕΝ Θανατηφόρα στους δρόμους».

Η οδική ασφάλεια δεν ήταν θέμα συζήτησης και προβληματισμού για να αποτελέσει ένα από τα κυρίαρχα θέματα του προγραμματισμού και δεσμεύσεων όλων των υποψήφιων συνδυασμών στη χώρα μας.

Η ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, ανέδειξε το θέμα της Οδικής Ασφάλειας, στο πλαίσιο της 5ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας 6-12 Μαΐου 2919  του Ο.Η.Ε , όπως μας υπέδειξε  ο Π.Ο.Υ  

Οι τροχαίες συγκρούσεις αποτελούν παγκόσμια ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα «Δημόσιας Υγείας» σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ   Η Ευρώπη αν και ασφαλέστερη συγκριτικά με  τις υπόλοιπες ηπείρους στον τομέα της οδικής ασφάλειας, θρηνεί κάθε χρόνο πάνω από  25.000 νεκρούς από τροχαία και πολλούς περισσότερους σοβαρά τραυματίες οι περισσότεροι από τους οποίους θα ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους με μια αναπηρία.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει απόλυτα  ότι ο διάλογος μετά τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές θα μπορεί  να συμβάλει  στη βελτίωση των   ζητημάτων οδικής ασφάλειας. Να λυθούν χρονίζοντα προβλήματα στην οδική ασφάλεια αλλά και στη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων – θανάτων. Πρέπει να συζητήσουμε, να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε ώστε με τις συνεχείς παρεμβάσεις, τις  βελτιώσεις στις υπάρχουσες υποδομές   και με δεδομένη  την   πολιτική βούληση τότε θα μπορούμε να #μιλάμε #SpeekUp #CommitToACT για θετικά αποτελέσματα με στόχο «VISION ZERO»
 «ΟΡΑΜΑ ΜΗΔΕΝ» « ΜΗΔΕΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ»

Την τελευταία πενταετία πόλεις των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκών χωρών, εμπνεόμενες από το Σουηδικό μοντέλο, έχουν συγκροτήσει το Δίκτυο «ΟΡΑΜΑ ΜΗΔΕΝ»
Τι όμως χαρακτηρίζει μια Πόλη με Όραμα Μηδέν  (Vision Zero City);
Είναι μια πόλη που πληροί  τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια:
– Έχει θέσει ένα σαφή στόχο εξάλειψης των θανάτων και  των σοβαρών τραυματισμών από τροχαίες συγκρούσεις.

-Ο Δήμαρχος  έχει δημόσια δεσμευτεί επίσημα να κάνει πράξη το «Όραμα Μηδέν».
– Ένα σχέδιο ή μια στρατηγική για το Όραμα Μηδέν είναι σε ισχύ, ή ο Δήμαρχος έχει δεσμευτεί αυτή να γίνει πράξη εντός σαφούς χρονικού πλαισίου.
-Συμμετέχουν σ’ αυτό οι βασικοί τομείς υπηρεσιών της πόλης (συμπεριλαμβανομένων της αστυνομίας, των μεταφορών, της δημόσιας υγείας, Μ.Κ.Ο από το χώρο της Οδικής Ασφάλειας).
Εννέα (9) Συστατικά στοιχεία μιας ισχυρής δέσμευσης στο Όραμα Μηδέν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ    
Οι ανώτατοι τοπικοί αξιωματούχοι (Δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο) δεσμεύονται επίσημα και δημόσια στο στόχο Όραμα Μηδέν, στο να κατορθώσουν να εκμηδενίσουν τους θανάτους στην κυκλοφορία και τους σοβαρούς τραυματισμούς για όλους τους χρήστες του δρόμου (συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που περπατούν, που κάνουν ποδήλατο, χρησιμοποιούν τις μεταφορές και οδηγούν) εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη χάραξη μιας τοπικής πολιτικής που θα καθορίζει τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα, τους ενδιαφερόμενους και μια δέσμευση για τη συμμετοχή της κοινότητας, για διαφάνεια και δίκαια αποτελέσματα.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
Συγκροτείται μια επίσημη Ομάδα Εργασίας (ή Συντονιστική Επιτροπή) της πόλης για το Όραμα Μηδέν που αναλαμβάνει την ευθύνη να ηγηθεί της προσπάθειας σχεδιασμού για το Όραμα Μηδέν. Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον,  υψηλόβαθμους εκπροσώπους του γραφείου του Δημάρχου, της Αστυνομίας, των Μεταφορών (ή της ανάλογης υπηρεσίας) και της Δημόσιας Υγείας. Άλλα τμήματα που πρέπει να εμπλακούν περιλαμβάνουν την Πολεοδομία, την Πυροσβεστική, τις Υπηρεσίες Επειγόντων, Δημοσίων Έργων, τον τοπικό Εισαγγελέα, τις Διευθύνσεις Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων, και Ανθρώπων με Αναπηρία, και τη Διεύθυνση των Σχολείων της περιοχής, και Μ.Κ.Ο από το χώρο της Οδικής Ασφάλειας.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Το Σχέδιο Δράσης (η Στρατηγική) για το Όραμα Μηδέν ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρόνο από την αρχική δέσμευση και υλοποιείται με σαφείς στρατηγικές, υπεύθυνους υλοποίησης κάθε στρατηγικής, ενδιάμεσους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες εκτίμησης των επιδόσεων.

ΙΣΟΤΗΤΑ
Οι συμμετέχοντες στην πόλη δεσμεύονται τόσο για μια ισότιμη προσέγγιση του Οράματος Μηδέν, καθιερώνοντας συμμετοχικές και αντιπροσωπευτικές διαδικασίες, όσο και ισότιμα αποτελέσματα εξασφαλίζοντας μετρήσιμα σημεία αναφοράς για την παροχή ασφαλών επιλογών μεταφοράς για όλους τους χρήστες του δρόμου σε όλα τα μέρη της πόλης.

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αναλαμβάνεται η δέσμευση για την ενθάρρυνση της ουσιαστικής συλλειτουργία και συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών της κοινότητας προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για   πολλαπλούς ενδιαφερόμενους φορείς ώστε  να καθορίσουν κοινούς στόχους και να εστιάσουν στον συντονισμό και την υπευθυνότητα.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Οι ηγέτες των πόλεων (μήνυμα της 5ης Π.Ε.Ο. Ασφάλειας του Ο.Η.Ε μεταξύ των άλλων ήταν να βρεθεί ηγέτης για την οδική ασφάλεια) οφείλουν να δεσμευτούν  και να δώσουν προτεραιότητα σε μια συστημική προσέγγιση στο Όραμα Μηδέν  –  που εστιάζει στο δομημένο περιβάλλον, τα συστήματα και τις πολιτικές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά – καθώς και στην υιοθέτηση μηνυμάτων που τονίζουν πως  αυτές οι απώλειες  στην κυκλοφορία μπορούν να προληφθούν.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς  της πόλης δεσμεύονται να συγκεντρώνουν, να αναλύουν, να χρησιμοποιούν και να δημοσιοποιούν  αξιόπιστα δεδομένα για την κατανόηση  των θεμάτων ασφάλειας της κυκλοφορίας και να κατανέμουν πόρους με προτεραιότητες που τεκμηριώνονται από τις μεγαλύτερες ανάγκες και επιπτώσεις

ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Δημιουργούνται ευκαιρίες που προκαλούν  την ουσιαστική εμπλοκή της κοινότητας, όπως η επιλογή εκπροσώπων της κοινότητας που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας, η ευρύτερη κοινοτική συνεισφορά μέσω δημόσιων συναντήσεων ή ημερίδων, οι online έρευνες και άλλες ευκαιρίες ανάδρασης.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Η διαδικασία της πόλης είναι διαφανής για τους ενδιαφερόμενους ανθρώπους της πόλης και την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων τακτικών ενημερώσεων σχετικά με την πρόοδο στο Σχέδιο Δράσης και τα μέτρα απόδοσης, καθώς και μιας ετήσιας έκθεσης (τουλάχιστον) στο τοπικό κυβερνητικό σώμα (π.χ. Δημοτικό Συμβούλιο).

Με βάση τις εμπειρίες των πόλεων που υιοθέτησαν πρώτες το Όραμα  Μηδέν, αυτά τα εννέα συστατικά έχουν αποδειχθεί ότι είναι ένα αποτελεσματικό, υψηλού επιπέδου πλαίσιο για τις κοινότητες που σκέφτονται τη δέσμευση τους στο Όραμα Μηδέν. Παρόλο που αυτά δεν είναι τα μόνα συστατικά  που πρέπει να λαμβάνονται  υπόψη, είναι κρίσιμα για τη διασφάλιση μιας ισχυρής και διαρκούς  δέσμευσης στο Όραμα Μηδέν.

Είναι ωφέλιμο να υπάρξει συνεργασία, διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων και δέσμευση στο «Όραμα Μηδέν». Είναι πρόκληση και πρέπει να προάγουμε τέτοιες διαδικασίες για να αναπτύξουμε μια άλλη οδική κουλτούρα που θα αντιπροσωπεύει και τον περιορισμό των οδικών συγκρούσεων αλλά και τον πολιτισμό μας. Η  ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχοντας συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Οργανισμούς και φορείς,  εκτιμά και προσβλέπει να συνεργαστεί με τους «ηγέτες» της πόλης μας, της χώρας μας προσφέροντας την ειδίκευσή της, τη σκληρή δουλειά και το πάθος- για τον σκοπό στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, του Οράματος «Μηδέν Θανατηφόρα» και του ανθρώπινου πόνου στην πόλη που ζούμε στην περιοχή που κυκλοφορούμε.

Ο κ. Εtienne Krug Δ/ντής Πρόληψης των Ατυχημάτων και Αναπηριών του Π.Ο.Υ, πιστεύει ότι οι Μ.Κ.Ο Οδικής Ασφάλειας, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προάσπιση της, σε Εθνικό και Τοπικό επίπεδο.

Η συμμετοχή της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, στο σχεδιασμό έργων και στη λήψη αποφάσεων που άπτονται της Οδικής Ασφάλειας,  πιστεύει  ότι θα συμβάλει καθοριστικά, έχοντας ρόλο συμβουλευτικό με γνώμονα και όραμα μόνο τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και του ανθρώπινου πόνου.
«Η αλλαγή δεν θα συμβεί έτσι ξαφνικά, προωθείται από άνδρες και γυναίκες που το πνεύμα τους προκαλείται και εμπνέεται να δημιουργήσει μια διαφορά»    Olanrewaju Osho, Safety Alliance, Nigiria.