Τα δικαιολογητικά για την έκδοση ταυτοτήτων τριετίας για τους προπονητές

Ξεκίνησε η διαδικασία της έκδοσης ταυτοτήτων τριετίας προπονητών UEFA/ΕΠΟ 2019 - 2021. Υπεύθυνη είναι η διεύθυνση στρατηγικής ανάπτυξης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Όπως ανακιοινώθηκε, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου
2) Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου                
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4) Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή*     
5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων**
6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών (όπου υπάρχει)
7) Καταβολή παραβόλου 200 € 
8) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει) 

*Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.
**Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017

Συλλογή και αποστολή δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΠΣΔ. Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg.
-ικαιολογητικά που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή απευθείας από προπονητές στην Ε.Π.Ο. δε θα γίνονται δεκτά.