Λεξιστορείν: Ο ιταμός!

Ως ιταμό χαρακτηρίζουμε τον αυθάδη, τον αναιδή, τον θρασύ, αυτόν που εμφανίζει προκλητική συμπεριφορά χωρίς σεβασμό.

Προέρχεται από το αρχαίο ρήμα εἶμι/ἔρχομαι κι αρχικά σήμαινε αυτόν που έρχεται με ορμή, τον ασταμάτητο για να φθάσουμε στη σημερινή σημασία αυτού που έρχεται με τόλμη, θρασύτητα  και χωρίς διάθεση να σταματήσει και να δείξει σεβασμό με τη συμπεριφορά του.