Λεξιστορείν: Ο Θεμιστοκλής!

Το όνομα Θεμιστοκλής  έγινε περισσότερο γνωστό από τον πολιτικό και στρατηγό της  αρχαίας Αθήνας,  που συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη των Ελλήνων στη ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη  με α΄συνθετικό το θέμις (η θεά της δικαιοσύνης) και β’ συνθετικό το κλέος (δόξα) για να τονίσει τον δίκαιο χαρακτήρα του και το πόσο υπεράσπιζε τη δικαιοσύνη.