Οι αριστεύσαντες μαθητές του Βενετοκλείου Γυμνασίου Ρόδου το 1959

ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι αριστεύσαντες του Βενετοκλείου Γυμνασίου εφέτος είναι οι εξής:
Eκ της Στ’ τάξεως:
Ψαράς Β., Χατζηκωνσταντίνου Γ., Παπαμιχαήλ Σ.
Εκ της Ε’ τάξεως:
Χατζηκωνσταντής Μ., Κρεμαστενός Δ., Μαμματάς Σ.
Εκ της Δ’ τάξεως:
Mιχαλόπουλος Κ., Καλλιουδάκης Δ., Κούτρης Θ., Κατσούρης Γ.
Εκ της Γ’ τάξεως:
Kωνσταντάκης Γ., Φιλιππαίος Μ., Χαρτοφύλης Κ., Χατζηϊωάννου Μ., Διακομανώλης Χ.
Εκ της Β’ τάξεως:
Mανουσάκης Ι., Ποτήρης Α., Χατζηκωνσταντίνου Ν., Καραναστάσης Α., Φιλιππάκης Ε., Κατσιμπρής Ι., Ρένεσης Π., Σαμιωτάκης Ι.
Εκ της Α’ τάξεως:
Kαβαλιέρος Ε., Μανουσάκης Γεωργιάδης Π., Αγγελίδης Μ., Οικονομίδης Ι., Ελενίτσας Γ., Παγκάς Σ.
Αριστεύσαντες κατά τας εισιτηρίους:
Bόνδας Άρης, Σκούρτος Νικόλαος, Φωτάκης Φωτεινός, Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Ιγγλέσης Νικόλαος, Καΐκης Μιχαήλ, Κοέν Σαμουήλ, Φαντόπουλος Συμεών, Καραγιάννης Νικόλαος (Αρχαγγέλου).

ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΡΩΣΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ
Σήμερον εναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον, προερχόμενον εκ Πειραιώς, το ρουμανικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Τρανσυλβάνια” με 300 ξένους περιηγητάς από το Παραπέτασμα. Οι περισσότεροι των εν λόγω περιηγητών θα είναι Ρώσοι τονίζεται δε σχετικώς ότι ενώ το “Τρανσυλβάνια” θα καταπλεύση διά πρώτην φοράν εφέτος, Ρώσοι τουρίσται θα έλθουν διά πρώτην φοράν εις Ρόδον προς επίσκεψιν των αξιοθεάτων της.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Σήμερον διά του αεροπλάνου της γραμμής αναμένονται να αφιχθούν εις Ρόδον ο κ. Καψαμπέλης Ανώτερος Υπάλληλος του Υπουργείου των Εξωτερικών και ο κ. Αγουρίδης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να έλθουν εις επαφήν μετά της Α.Σ. του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος σχετικώς με την σύγκλησιν ενταύθα του Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΚΗ ΓΛΕΖΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο κ. Ζαννής μάρτυς υπερασπίσεως;

Αθήναι 11. Σήμερον την 8.30 πρωϊνήν επανελήφθη η δίκη ενώπιον του διαρκούς Στρατιοδικείου του Εμμ. Γλέζου και ετέρων 17 κατηγορουμένων επί κατασκοπεία. Κατά την σημερινήν ημέραν εσυνεχίσθη η εξέτασις του κ. Παπασπυροπούλου αστυνόμου, ο οποίος είναι ο κυριώτερος μάρτυς η κατάθεσίς του δέ είναι συντριπτική εις βάρος των κατηγορουμένων.

Ούτος κατέθεσε διά τους Κολλιγιάννην, αρχηγόν του κλιμακίου και Τρικαλινόν. Εν συνεχεία ο κ. Παπασπυρόπουλος απήντησε εις τας ερωτήσεις των συνηγόρων υπερασπίσεως.

Η υπεράσπισις εζήτησε να εξετασθούν έτεροι 60 μάρτυρες άνευ κλητεύσεως. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο κ. Εμμ. Ζαννής Βουλευτής Δωδεκανήσου.

Η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΗΜΕΡΟΝ
Σήμερον την 7ην εσπερινήν θα δοθή εις το Εθνικόν Θέατρον Ρόδου παράστασις του Τμήματος Ρυθμικής της ΧΕΝ Ρόδου, η οποία προβλέπεται ότι θα έχη ενδιαφέρον διά τους ξένους, λόγω του τοπικού Δωδεκανησιακού χρώματος που θα κυριαρχή. Συγκεκριμένως, ως εδήλωσεν η διδάξασα καθηγήτρια Κα Καίτη Μανιά, θα εμφανισθούν εις Δωδεκανησιακούς χορούς νεάνιδες, φέρουσαι χαρακτηριστικάς τοπικάς ενδυμασίας.