Λεξιστορείν: Το λατομείο!

Ως λατομείο χαρακτηρίζουμε τον υπαίθριο χώρο εξόρυξης  οικοδομικών υλικών, πετρωμάτων ή μεταλλευμάτων.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό τη λέξη λας (= η πέτρα) και το ρήμα τέμνω = κόβω, σχίζω.