Αρκετά θέματα στη συνεδρίαση  της οικονομικής επιτροπής του δήμου

Σήμερα στις 11 π.μ. πρόκειται να συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή του δήμου Ρόδου, με αρκετά θέματα που αφορούν την τρέχουσα δραστηριότητα του δήμου.

Ειδικότερα, έχει προγραμματιστεί η συζήτηση των εξής θεμάτων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Σύνταξη  έκθεσης εσόδων-εξόδων  Β΄ τριμήνου του έτους 2019, για τον έλεγχο  εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019
2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Ρόδου»  

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του στο Γ’ τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 19-9-2019 στην εκδίκαση εφέσεων των Δήμου Ρόδου κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: «Κατασκευή νέου βοηθητικού γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών της Δ.Ε. Πεταλούδων»  

5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 2019».

6. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 2019».

7. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 2019».

8. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ-ΚΑΜΕΙΡΟΥ 2019 ».

9. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2019».

10. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 2019».

11. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2019».

12. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ 2019».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

13. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».