Λεξιστορείν: Ο ψοφοδεής!

Μια από τις λιγότερο γνωστές λέξεις της γλώσσας μας είναι το επίθετο ψοφοδεής.

Είναι σύνθετη λέξη  με α’ συνθετικό τη λέξη ψόφος = ο ήχος, ο κρότος και β’ συνθετικό τη λέξη δέος = ο φόβος.

Άρα ψοφοδεής είναι αυτός που τρομάζει με τον παραμικρό θόρυβο, ο λιγόψυχος, ο φοβητσιάρης.