Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων έχουν καθαρά ανταποδοτικό και μόνο χαρακτήρα

Γράφει ο
Κωνσταντίνος Σαρής
Δικηγόρος

 

Όπως όλοι θα έχουμε διαβάσει με εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το ανώτατο όριο της σύνταξης ορίζεται στο ποσό των 3.725,11€ και μάλιστα προ φόρου. 

Με άλλα λόγια ένας εργαζόμενος που καταβάλλει τις ανάλογες εισφορές θα πάρει την ίδια σύνταξη με έναν άλλο εργαζόμενο, ο οποίος εργάστηκε π.χ. επί 20 χρόνια και έχει καταβάλει πολύ μικρότερες . Προφανώς δε το ανώτατο όριο της σύνταξης έχει θεσπιστεί για να καλυφθούν και οι συντάξεις εκείνων που δεν έχουν εργαστεί ανάλογα για να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης.

Αυτό όμως είναι πρόβλημα, το οποίο θα το αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση και η Διοίκηση από τα κρατικά έσοδα και όχι από τις εισφορές εκείνων που ανάλωσαν τη ζωή τους εργαζόμενοι καταβάλλοντας ανελλιπώς τις προβλεπόμενες εισφορές. Η κοινωνική πολιτική σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό Κράτος πρέπει να αποτελεί το πρώτο μέλημά του, όμως από τα οποιαδήποτε έσοδα, τα οποία εισπράττει και όχι από τις εισφορές των όσων έχουν εργαστεί μακρόχρονα πολύ πέραν από το προβλεπόμενο όριο συνταξιοδότησης .

Οφείλω να πω ότι η φιλοσοφία του νόμου Κατρούγκαλου δηλαδή της πρώτης και για τελευταία φορά πιστεύω αριστερής παρένθεσης, θα μπορούσε να βελτιωθεί δια του ορισμού ενός ορίου, το οποίο δεν θα υπερέβαινε το ποσό π.χ. των 10.000 ή 15.000€. Αυτό, το οποίο όμως πράττει η φιλελεύθερη Κυβέρνηση παραβιάζει καταφανώς την αρχή της αναλογικότητας, η οποία πηγάζει από τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των εισφορών. Με τη λογική της Κυβέρνησης θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ανώτατο όριο π.χ. και στις Τράπεζες ή και στον αριθμό των ακινήτων, τα οποία μπορεί ο καθένας να αποκτήσει.

Προς αποφυγή δε παρεξηγήσεων η τοποθέτησή μου αυτή πηγάζει από την άδικη για τις συντάξεις ρύθμιση, διότι το δικαίωμα για το ύψος της σύνταξης πρέπει να είναι ανάλογο των εισφορών που έχει καταβάλει ο καθένας. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στους νόμους αλλά υπάρχουν και δικαιώματα, όπως η σύνταξη, τα οποία είναι ανάλογα.

Προσωπικά εγώ δεν σκοπεύω να πάρω σύνταξη παρά τα πενήντα χρόνια της δικηγορίας μου.   

Επομένως, με την εν λόγω εγκύκλιο παραβιάζεται το δικαίωμα τόσο της αναλογικότητας όσο και της ανταποδοτικότητας, πρόβλημα το οποίο πιστεύω ότι θα ‘πρεπε να απασχολήσει την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.