Ορίστηκαν οι 3 αντιδήμαρχοι του Δήμου Πάτμου

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Ελευθέριου Πέντε ορίστηκαν 3 αντιδήμαρχοι για τον Δήμο της Πάτμου:

Η δημοτική σύμβουλος της παράταξης του κ. Δημάρχου Ειρήνη Κανιαρού του Γεωργίου. Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Η ΠΑΤΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
Νικήτας Τσαμπαλάκης του Χρήστου Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης Παιδείας και Αθλητισμού

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του κ. Δημάρχου Μιχαήλ Κωνσταντάς του Κωνσταντίνου. Αντιδήμαρχος κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης.

 

Πηγή: https://www.patmostimes.gr/c